Regulamin

Cześć!

Nazywamy się Pola Kryża i Dariusz Woźniczka. Jesteśmy właścicielami Akademii Wspinania climb2change oraz autorami przewodników, kursów wspinaczkowych i via ferrata,  wyjazdów szkoleniowych, festiwali i treści cyfrowych, do których dostęp sprzedajemy za pośrednictwem naszego sklepu pod adresem https://climbingacademy.pl/ 

Cieszymy się, że jesteś!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu Akademii Wspinania climb2change oraz sposobu rezerwacji, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Na końcu strony znajdziesz również regulamin uczestnictwa w zajęciach wspinaczkowych i innych kursach.

Regulamin jest bardzo długi, dlatego łap skrót tego, co najważniejsze.

Sklep i Akademia Wspinania należy do Climb2change Akademia Wspinania Sp. z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000969828, NIP 5512654635, kapitał zakładowy 5000 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep.climb2change@gmail.com

 • Aby robić zakupy w sklepie, nie musisz zakładać konta.
 • Opłaty organizacyjne są bezzwrotne.
 • Płatności są realizowane prze zewnętrzny serwis mBank i to jest jedna z form płatności, jaką przyjmujemy.
 • Niektóre wydarzenia opłaca się poprzez tradycyjny przelew bankowy.
 • Mamy kilka produktów, które znajdziesz w naszej ofercie, ale zakupisz je na stronie dostawcy. Są to bony Podarunkowe i szkolenia online.
 • Nikomu nie przekazujemy Twoich danych. Służą wyłącznie celom realizacji zamówień. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
 • Nie musisz  zapisywać się do #climblettera składając zamówienie – nie zostaniesz do niego automatycznie dodany.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

#CliimbYourDreams

Pola i Darek

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: climb2change.pl@gmail.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLIMB2CHANGE

 • 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Uczestnik Wydarzenia – osoba, która bierze udział w zajęciach, użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem  https://climbingacademy.pl/regulamin
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://climbingacademy.pl/sklep
 6. Wydarzenie – szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Sprzedającego.
 7. Szkolenie – kurs prowadzony wg. Ustalonego programu o charakterze otwartym lub zamkniętym, odpłatnym lub nieodpłatnym.
 8. Bilet – oznacza e-mail potwierdzający uprawnienie Użytkownika do uczestnictwa w Wydarzeniu/ Szkoleniu organizowanym Sprzedawcę. Bilet jest imienny i zawiera datę Wydarzenia/ Szkolenia.
 9. Produkt lub Produkt elektroniczny – towary i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności, w szczególności nagrania audio i video, e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą, którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 12. Climbletter – nazwa własna newslettera, czyli e-maila z informacjami o tym, co nowego dzieje się w climb2change, w tym informacji marketingowych.
 13. Konto  – indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Operator płatności –mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r.
 16. Climb2change Akademia Wspinania Sp. z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000969828, NIP 5512654635, kapitał zakładowy 5000 zł.
 • 2 DANE KONTAKTOWE
 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://climbingacademy.pl/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej sklep.climb2change.pl@gmail.com i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu, (jeśli istnieje).
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Szkoleń wspinaczkowych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • Komputer lub inne urządzenie Kupującego,
 • Dostęp do Internetu,
 • Standardowy system operacyjny np. Windows, maco lub Linux,
 • Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub inna kompatybilna, obsługująca pliki cookies,
 • Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 • 4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy i/ lub w celu rezerwacji Wydarzenia.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest, w zależności od produktu, bez konieczności posiadania konta w Sklepie lub z koniecznością jego założenia.
 4. W przypadku założenia konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania e Sklepu. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do climblettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do climblettera odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie zgody na formularzu wypełnianym przed przystąpieniem do szkolenia lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania climblettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach climblettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 7. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości wybranej Platformy jest odpłatne.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep.climb2change.pl@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • Rodzaje i Zakres Usług
 1. Przedmiotem sprzedaży są Wydarzenia znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie Akademii Wspinania pod adresem climbingacademy.pl.
 2. Przedmiotem oferty sprzedaży są Szkolenia online znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie Akademii pod adresem climbingacademy.pl.
 3. Składnikami oferty Wydarzeń są: rodzaj Wydarzenia, termin Wydarzenia oraz cena Wydarzenia.
 4. Składnikami oferty Szkoleń online są: rodzaj Szkolenia, termin Szkolenia oraz cena Szkolenia.
 1. Wspinanie to sport ryzykowny. Można ulec wypadkowi nawet w przypadku zachowania całej staranności działania i przestrzegania wszystkich procedur.
 2. Zachęcamy do wykupienia dodatkowej polisy NNW.

 

 • 6 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Istnieją dwa sposoby składania zamówienia i rezerwacji Szkoleń.

 1. Zamówienie poprzez sklep.
 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie, jako zarejestrowany klient albo gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Szkoleń.
 4. Jednorazowo można zamówić jedno Szkolenie w wybranym terminie, tylko dla jednego uczestnika, który jest pełnoletni.
 5. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą zostać zgłoszone przez opiekunów.
 6. Podanie daty urodzenia jest niezbędne do weryfikacji wieku uczestnika szkolenia.
 7. Jeśli osobą zamawiającą jest Klient inny niż osoba, która bierze udział w Szkoleniu, należy poinformować o tym Sprzedawcę poprzez uzupełnienie wymaganych w formularzu pól.
 8. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Wnoszona opłata za szkolenie jest opłata organizacyjną i nie podlega zwrotom.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również, co do formy płatności.
 11. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowych.
 12. Umowa sprzedaży i/ lub o dostarczenie treści cyfrowych sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Umowę Sprzedaży traktuje się, jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
 13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 14. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 15. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 • W przypadku szkoleń i produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 • W przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 1. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  1. Zamówienie poprzez formularz rezerwacyjny
 1. Jednorazowo można zamówić jedno Szkolenie w wybranym terminie, tylko dla jednego uczestnika, który jest pełnoletni. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą zostać zgłoszone przez opiekunów.
 2. Podanie daty urodzenia jest niezbędne do weryfikacji wieku uczestnika szkolenia.
 3. Wstępna rezerwacja następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie Akademii Wspinania climb2change, podanie niezbędnych danych oraz akceptację postanowień Regulaminu dostępnego na stronie https://climbingacademy.pl/regulamin/ poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Jeśli rezerwacja dokonywana jest poprzez e-mail, osoba zgłaszająca się ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Podczas wysyłania zgłoszenia przez formularz, Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Wyślij”, ma świadomość, iż zawiera umowę sprzedaży, a zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, jako przyjęcie Wstępnej rezerwacji od Uczestnika kursu.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” Klient ma obowiązek uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
 2. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pełna rezerwacja następuje po wpłacie opłaty organizacyjnej w terminie 1 dnia od dnia przesłania zgłoszenia. Wpłata ma być dokonana bezpośrednio na konto Szkoły: 62 1140 2004 0000 3702 8247 1246 mBank. Tytułem: imię i nazwisko oraz data wydarzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje wysyłana wiadomość e-mail do Uczestnika kursu z potwierdzeniem rezerwacji oraz informacjami organizacyjnymi. Po upływie terminu zapłaty nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana.
 1. Wnoszona opłata za szkolenie jest opłata organizacyjną i nie podlega zwrotom.
 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 7 PŁATNOŚCI
 1. W zależności od Wydarzenia, są dwie metody płatności: płatność tradycyjnym przelewem podczas zgłoszenia przez formularz rezerwacyjny lub opcją płatności płatność elektroniczna w Sklepie.
 1. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez operatora płatności –mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r.
 2. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. Potwierdzenia zakupu Szkoleń są dostarczane nabywcy w formie potwierdzenia elektronicznego poprzez wysłanie e-maila z informacjami organizacyjnymi, najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, a opłata organizacyjna uiszczona.
 • 8 DOSTAWA I WYKONANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Wniesiona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. Przed wydarzeniem, w czasie jego organizacji oraz przebiegu Akademia Wspinania ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
 3. Warunkiem realizacji Kursu jest wpłata pozostałej kwoty odpowiednio dla danego rodzaju Kursu.
 4. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu na konto Szkoły. Jeśli wpłata miała miejsce w ostatniej chwili na kurs należy zabrać dowód wpłaty.
 5. Kursy wspinaczki odbywają się w grupach max. 4 osobowych + instruktor prowadzący Kurs. W przypadku innych wydarzeń, które nie są kursem wspinaczki, na jednego instruktora/ opiekuna przypada maksymalnie 10 osób.
 6. Forma zajęć Kursu będzie się opierać o zajęcia praktyczne w terenie skalnym oraz uzupełnieniem wiedzą teoretyczną. W przypadku niepogody zajęcia zostaną przeprowadzone na ściance wspinaczkowej.
 7. Wszystkie Kursy prowadzone są według programu podanego na stronie internetowej Akademii Wspinania climb2change odpowiednio do rodzaju kursu.
 8. Czas trwania Kursu podany jest na stronie internetowej Szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.
 9. Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie e-mail wysłany na adres podany w formularzu.
 10. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
 11. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na Wydarzenie punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części Kursu w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 12. W razie wcześniejszego wyjazdu z Kursu żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Takie odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
 13. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Kursie określa zamieszczony poniżej REGULAMIN ZAJĘĆ WSPINACZKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ WSPINANIA climb2change. Każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go. Regulamin Zajęć znajduje się poniżej. https://climbingacademy.pl/regulamin
 • 9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, Programy Szkoleń oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 4. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.
 5. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 6. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 7. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 8. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zał. nr.1. do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów, (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • 11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wysyłka climblettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://climb2change.pl/polityka-prywatnosci
 • 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku, których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.07.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. Poprzedni regulamin znajduje się TUTAJ.

REGULAMIN ZAJĘĆ WSPINACZKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ WSPINANIA climb2change

I. Cel zajęć

 • Nauka wspinaczki skalnej
 • Nauka zasad panujących w skałach i górach
 • Edukacja początkujących wspinaczy pod kątem bezpieczeństwa w skałach i górach
 • Rekreacja na świeżym powietrzu

II. Organizator

climb2chnage Dariusz Woźniczka. Miejsce prowadzenia działalności to Oświęcim, ul. Prusa 5/6, 32-600. NIP:551118868.

Organizator dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbyły się według harmonogramu a szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z programem.

III. Warunki uczestnictwa

Zajęcia przeznaczone są dla osób, początkujących, które chcą chodzić po górach i nauczyć się wspinać.  Również dla osób średnio zaawansowanych, które znają podstawy wspinaczki, lub osób zaawansowanych, które poszerzają swoje kompetencje wspinaczkowe. W zależności od rodzaju zajęć, niezbędne kompetencje i wymagania są podane na stronie z ofertą.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zajęć nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.
 • Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 • Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zajęciami.
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora i jego podwykonawców.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, instruktorów, organizatora oraz warunków regulaminu.
 • Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zajęciach.
 • Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
 • Uczestnik zapoznał się z formułą zajęć.  Jest świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zajęciach.
 • Uczestnik zajęć nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zajęciach.
 • W przypadku uczestnictwa młodzieży i dzieci poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Opiekunowie akceptują ewentualne ryzyko wypadku i zrzekają się wszelkich roszczeń względem instruktorów, organizatorów i jego podwykonawców z tytułu następstw ewentualnego wypadku.

Akceptując regulamin uczestnik zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu szkoleń i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 1. Opłaty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w zajęciach jest podany na stronie wybranej oferty na stronie internetowej climbingacademy.pl. Cena nie obejmuje dojazdu, noclegów, wyżywienia, wydatków natury własnej, wejść na ściankę wspinaczkową.

 1. Reklamacje
 • Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. Sklep.climb2change@gmail.com lub przesyłać na piśmie na adres climb2change Szkoła Wspinania, ul. B. Prusa 5/6, 32-600 Oświęcim. Termin składania reklamacji jest do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 • Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika szkoleń (Imię, nazwisko, adres, datę, w którym odbywało się szkolenie), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, żądanie Użytkownika.
 • Organizator szkoleń rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  1. Rezygnacja ze szkolenia/ wydarzenia
 • Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić Organizatorowi na adres email: Sklep.climb2change@gmail.com lub przesyłać na piśmie na adres climb2change Szkoła Wspinania, ul. B. Prusa 5/6, 32-600 Oświęcim.
 • Z rezerwacji można zrezygnować w każdym momencie. Wpłacona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą wartości zajęć, w których uczestniczył.
 • W przypadku odwołania usługi szkoleniowej lub zmiany jej terminu, Uczestnik będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi lub przekazania jej na poczet innego terminu szkolenia.
 1. Zmiana terminu szkolenia

Zmiana terminu szkolenia/ wydarzenia możliwa jest do 30 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

VII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zajęcia i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność ( w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże.
 • Przewodnicy, instruktorzy ani organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika wycieczki – każdy uczestnik idzie na własną odpowiedzialność – w pełni świadomy zagrożeń czyhających w skałach i górach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wycieczki.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, sytuacji nadzwyczajnych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie terenu, na którym odbywają się zajęcia i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej.
 • Organizator może odstąpić od szkolenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: Stwierdzenia przez Organizatora faktu rażącego nieprzestrzegania Regulaminu szkolenia przez osobę szkoloną. Odstąpienie Organizatora od szkolenia w powyższych przypadkach nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia zapłaty za szkolenie w pełnej wysokości, nie upoważnia go także do wystąpienia z roszczeniem zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej wcześniej opłaty. W przypadku osób nieletnich skutkuje to natychmiastowym usunięciem z kursu na koszt rodziców.
 • Organizator może odstąpić od szkolenia, gdy instruktor prowadzący Kurs stwierdzi, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na dalsze prowadzenie zajęć. W takim przypadku zajęcia będą w miarę możliwości prowadzone na ściance wspinaczkowej. Koszt wejścia na ściankę wspinaczkową ponosi uczestnik kursu.
 • Organizator może odstąpić od szkolenia, gdy instruktor prowadzący Kurs stwierdzi, że Uczestnik stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników szkolenia. Odstąpienie Organizatora od szkolenia w powyższych przypadkach nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia zapłaty za szkolenie w pełnej wysokości, nie upoważnia go także do wystąpienia z roszczeniem zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej wcześniej opłaty. W przypadku osób nieletnich skutkuje to natychmiastowym usunięciem z kursu na koszt rodziców.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021.

Poprzedni Regulamin Zajęć  znajduje się TUTAJ