Regulamin serwisu

Cześć!

Nazywamy się Pola Kryża i Dariusz Woźniczka. Jesteśmy właścicielami Akademii Wspinania climb2change. Za pośrednictwem serwisu pod adresem https://climbingacademy.pl/  możesz zarezerwować kurs lub wyjazd.

Cieszymy się, że jesteś!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu Akademii Wspinania climb2change oraz sposobu rezerwacji Kursów i Wyjazdów, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, płatnościach dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Warunki Uczestnictwa w Kursach znajdziesz TUTAJ.

Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) w Wyjazdach znajdziesz TUTAJ.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego, każdy z użytkowników jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Regulamin ten jest bardzo długi, dlatego łap skrót tego, co najważniejsze.

Sklep należy do climb2change. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep.climb2change@gmail.com

 • Aby robić zakupy w serwisie, nie musisz zakładać konta.
 • Opłaty rezerwacyjne i I raty za wyjazdy są bezzwrotne. Przed wydarzeniem, w czasie jego organizacji oraz przebiegu Akademia Wspinania climb2change ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu opłaty te nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
 • Można bezpłatnie zmienić termin kursu do 30 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Płatności są realizowane przez zewnętrzne serwisy oraz poprzez tradycyjne przelewy bankowe.
 • Mamy kilka produktów, które znajdziesz w naszej ofercie, ale zakupisz je na stronie dostawcy. Są to np. szkolenia online.
 • Twoje dane są u nas bezpieczne. Przekazujemy je tylko w celu świadczenia usług. Szczegóły znajdziesz niżej oraz w Polityce Prywatności.
 • Nie musisz  zapisywać się do #mountainlettera składając zamówienie – nie zostaniesz do niego automatycznie dodany. Dodamy Cię do niego po zakończeniu Kursu, co umożliwi nam wysłanie do Ciebie dodatkowych materiałów edukacyjnych. Możesz się wypisać w dowolnym momencie.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

#CliimbYourDreams

Pola i Darek

REGULAMIN SERWISU

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu dostępnego pod adresem climbingacademy.pl w celu rezerwacji Kursu lub imprezy turystycznej lub zrobienia zakupów w sklepie (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem strony jest Grupa climb2change, czyli:
  • Climb2change Akademia Wspinania Sp. z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000969828, NIP 5512654635,
  • Climb2change Sp. Z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000847267, NIP 5512644921, kapitał zakładowy 5000 zł,
  • Szkoła Górska c2c Sp. Z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0001066810, NIP 5512662965, kapitał zakładowy 5000 zł.

adres e-mail: sklep.climb2change@gmail.com, tel.: 668128651 (dalej jako „Administrator”).

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz zamówienia – formularz Sklepu lub inny formularz, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 2. Grupa climb2change – właściciel Serwisu.
 3. Konto  – indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony, jeśli zaistnieje taka potrzeba i Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 6. Mountainletter – nazwa własna newslettera, czyli usługi elektronicznej pozwalającej Użytkownikowi serwisu na otrzymywanie na podany adres e-mail lub Messenger bezpłatnych informacji od Usługodawcy oraz treści marketingowych po wyrażeniu odpowiedniej zgody.
 7. Operator płatności – Przelewy24 należące do  PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych, lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526 021 50 88, – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych
 8. Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy.
 9. Produkt lub Produkt elektroniczny – towary i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności, w szczególności nagrania audio i video, e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://climbingacademy.pl/regulamin/
 11. Serwis: Strona internetowa działająca pod adresem https://climbingacademy.pl/
 12. Sklep: platforma sprzedażowa prowadzona przez Usługodawcę w ramach Serwisu, za której pośrednictwem Klient może kupić Produkt lub Usługę.
 13. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie.
 14. Kurs – kurs prowadzony wg. Ustalonego programu o charakterze otwartym lub zamkniętym, odpłatnym lub nieodpłatnym.
 15. Uczestnik – Klient uczestniczący w Szkoleniu.
 16. Umowa – zamówienie na Kurs, Wyjazd lub Wydarzenie oferowanie w serwisie złożone przez Klienta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Usługodawca: Grupa climb2change
 19. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
 20. Wyjazd – impreza turystyczna, której organizatorem jest Usługodawca.
 21. Wydarzenie – szkolenie, kurs, warsztat, obóz, wyjazd, impreza turystyczna lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Sprzedającego.
 22. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. DANE KONTAKTOWE

 1. Serwis internetowy jest dostępny w domenie https://climbingacademy.pl/ i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej sklep.climb2change.pl@gmail.com i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis, zasady ich świadczenia oraz warunki korzystania z Serwisu, zasady składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie a także prawa i obowiązki Sprzedawcy.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Aktualne opisy Wydarzeń zawarte w ofercie Grupy climb2chnage zamieszczonej w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • Standardowy system operacyjny np. Windows, mac lub Linux,Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies,
  • Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem,
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 5. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

V. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. W Serwisie zwarte są informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Wydarzenia, Kursy, Imprezy i inne spotkania znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie pod adresem climbingacademy.pl
 3. Składnikami oferty Wydarzeń są: rodzaj Wydarzenia, termin Wydarzenia oraz cena Wydarzenia.
 4. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi m.in: Zapoznanie się z Warunkami uczestnictwa w Kursach i Wyjazdach, Rezerwacje Wydarzeń czy zgłoszenie chęci otrzymywania informacji marketingowych za pomocą e-mail.
 5. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 6. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  1. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  2. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  3. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  4. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;
  5. przejście do Systemu Rezerwacji;
  6. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  7. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
 7. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  1. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  2. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  3. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  4. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  5. dokonanie Płatności.

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Złożenie zamówienia w Serwisie możliwe jest, bez konieczności posiadania konta w Sklepie lub z koniecznością jego założenia.
 4. W przypadku założenia konta w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do MountainLettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do MountainLettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do MountainLettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania MountainLettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach MountainLettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisie. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep.climb2change.pl@gmail.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Istnieją trzy sposoby składania zamówienia i rezerwacji Kursów i Wyjazdów.

Zamówienie poprzez sklep:

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie, jako gość.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Wydarzeń.
 3. Jednorazowo można zamówić jedno Wydarzenie w wybranym terminie, tylko dla jednego uczestnika, który jest pełnoletni.
 4. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą zostać zgłoszone przez opiekunów.
 5. Podanie daty urodzenia jest niezbędne do weryfikacji wieku uczestnika szkolenia.
 6. Jeśli osobą zamawiającą jest Klient inny niż osoba, która bierze udział w Wydarzeniu, należy poinformować o tym Sprzedawcę poprzez uzupełnienie wymaganych w formularzu pól.
 7. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Wnoszona opłata za szkolenie jest opłata organizacyjną i nie podlega zwrotom.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również, co do formy płatności.
 10. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowych.
 11. Umowa sprzedaży i/ lub o dostarczenie treści cyfrowych sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Umowę Sprzedaży traktuje się, jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
 12. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 13. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 14. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 15. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 16. Rozliczenia płatności za Kurs zakupiony przez Sklep następuje e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem i przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526 021 50 88, – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.

Zamówienie poprzez formularz rezerwacyjny

 1. Jednorazowo można zamówić jedno Szkolenie w wybranym terminie, tylko dla jednego uczestnika, który jest pełnoletni. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą zostać zgłoszone przez opiekunów.
 2. Podanie daty urodzenia jest niezbędne do weryfikacji wieku uczestnika szkolenia.
 3. Wstępna rezerwacja następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie Akademii Wspinania climb2change, podanie niezbędnych danych oraz akceptację postanowień Regulaminu dostępnego na stronie https://climbingacademy.pl/regulamin/ poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Jeśli rezerwacja dokonywana jest poprzez e-mail, osoba zgłaszająca się ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Podczas wysyłania zgłoszenia przez formularz, Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Wyślij”, ma świadomość, iż zawiera umowę sprzedaży, a zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, jako przyjęcie Wstępnej rezerwacji od Uczestnika kursu.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” Klient ma obowiązek uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
 7. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej oznacza akceptację Regulaminu.
 8. Pełna rezerwacja następuje po wpłacie opłaty organizacyjnej w terminie 1 dnia od dnia przesłania zgłoszenia. Wpłata ma być dokonana bezpośrednio na konto organizatora kursu. Numer konta do wpłaty zostanie podany w wiadomości z potwierdzeniem wstępnej rejestracji na kurs. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz data wydarzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje wysyłana wiadomość e-mail do Uczestnika kursu z potwierdzeniem rezerwacji oraz informacjami organizacyjnymi. Po upływie terminu zapłaty nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Wnoszona opłata za szkolenie jest opłata organizacyjną i nie podlega zwrotom.
 10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 11. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 12. Rozliczenia płatności za Kurs w przypadku tej metody rezerwacji następuje przez tradycyjny przelew bankowy.

Zamówienia za pośrednictwem Systemu Rezerwacji.

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznaniu, wpisana  do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

VIII. CENY I  PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich (PLN) oraz w euro (EU).
 2. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. W zależności od Wydarzenia, są różne metody dokonania opłaty rezerwacyjnej: płatność tradycyjnym przelewem podczas zgłoszenia przez formularz rezerwacyjny lub opcją płatności płatność elektroniczna w Sklepie lub Serwisie Rezerwacyjnym.
 4. Płatności elektroniczne w Sklepie są obsługiwane przez operatora płatności – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526 021 50 88,
 5. Płatności poprzez system rezerwacji obsługiwane są przez Przelewy24 należące do  PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87
 6. Potwierdzenia zakupu Szkoleń są dostarczane nabywcy w formie potwierdzenia elektronicznego poprzez wysłanie e-maila z informacjami organizacyjnymi, najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, a opłata organizacyjna uiszczona.

IX. DOSTAWA I WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest uiszczenie wymaganej I raty w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
 3. Wniesiona I rata jest bezzwrotna. Przed wydarzeniem, w czasie jego organizacji oraz przebiegu Akademia Wspinania ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
 4. Warunkiem realizacji Wydarzenia jest wpłata pozostałej kwoty odpowiednio dla danego rodzaju Wydarzenia, przed jego rozpoczęciem.
 5. Pozostałą kwotę należy uiścić przed Wydarzeniem. Informacja o terminie płatności za Wydarzenie jest przesyłana w odpowiedzi na zgłoszenie uczestnika.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

XI. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Warunki umożlwiające Podróżnemu odstąpienie od Umowy o imprezę turyatyczną zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 4. Warunki umożlwiające Uczestnikowi odstąpienie od Umowy o Szkolenie zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Kursie.
 5. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zał. nr.1. do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów, (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

XII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,Wysyłka mountainlettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://climbingacademy.pl/polityka-prywatnosci

XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami w Serwisie w pierwszej kolejności negocjacjom, a kolejno postępowaniu mediacyjnym. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
  5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku, których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.07.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. Poprzedni regulamin znajduje się TUTAJ.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2024.

Warunki uczestnictwa w kursach organizowanych przez climb2change znajdują się TUTAJ.

Poprzedni Regulamin znajduje się TUTAJ

Shopping Cart
Scroll to Top