Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Dziś bardzo krótko postaram się odpowiedzieć na pytania o to, jakie są rodzaje kursów wspinaczki oraz jaki kurs wspinaczki wybrać. Mam nadzieję że ten artykuł okaże się pomocny podczas wyboru kursu, przed którym być może właśnie stoisz. Zanim przejdę dalej, wyjaśnię tylko, że

Istnieje kilka odmian wspinaczki:

Wspinaczka halowa ma miejsce wtedy, gdy wspinamy się wewnątrz, na ściankach, w sztucznych obiektach w halach.

Bouldering to wspinanie po niskich formacjach skalnych lub na ściance wspinaczkowej, bez używania asekuracji.

Wspinaczka skałkowa to wspinaczka w skałkach, inaczej to wspinaczka sportowa, po drogach, które są wyposażone w stałe punkty do asekuracji i stanowiska. Czasem to wspinaczka tylko po krótkich drogach, ale w skałkach trafiają się również drogi składające się z kilku odcinków – tak zwanych wyciągów.

Wspinanie tradycyjne inaczej zwane wspinaniem na własnej asekuracji, to wspinanie po drogach wspinaczkowych, które są pozbawione ringów. Do asekuracji używa się specjalnych przyrządów do asekuracji, ogólnie określanych jako „kości”.

Wspinaczka wysokogórska to już wspinanie w górach wysokich, po drogach, które mają więcej niż jeden odcinek, czyli jest to wspinaczka wielowyciągowa po drogach ubezpieczonych oraz, najczęściej nieubezpieczonych.

Na podstawowych kursach wspinaczki zajmujemy się głównie dwoma środkowymi odmianami wspinaczki, czyli wspinaczką sportową oraz tradycyjną, które to przygotowują do wspinania skałkowego i kolejno, wysokogórskiego, np. w Tatrach

Czym różnią się od siebie kursy wspinaczki?

Najważniejszym „zadaniem kursu wspinaczki”, a właściwie instruktora, który prowadzi zajęcia jest przekazanie wiedzy dotyczącej asekuracji podczas wspinania. To jest bardzo duży zakres materiału. W dużym uproszczeniu jest to wiedza dotycząca wspinania po drogach ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych. Ta wiedza, to kwestia Twojego bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest, aby została przekazana właściwie oraz dobrze utrwalona.

Ponieważ materiału jest sporo, najczęściej kurs wspinaczki dzieli się na dwa etapy. Można zrobić je z przerwami, a można przerobić materiał w czasie jednego długiego kursu. To główna różnica w podstawowych kursach wspinaczki. W dalszej części artykułu wyjaśniam różnicę i omawiam program kursów, dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki kurs wspinaczki wybrać.

Każda szkoła może samodzielnie ustalić ile jaki kurs trwa. My zdecydowaliśmy, że 4 dni dla kursu wspinaczki sportowej (po drogach ubezpieczonych) i kursu wspinaczki na własnej asekuracji (po drogach nieubezpieczonych) to MINIMUM, aby materiał przerobić i utrwalić!

Kurs skałkowy „pełen”, 6-dniowy ZWANY POSTAWOWYM KURSEM SKAŁKOWYM, to połączenie tych dwóch etapów. Najczęściej trwa 6 dni. Czasu na utrwalanie jest mniej, wszystko robi się znacznie szybciej, no i jest mniej czasu na praktykę.

Kursy wspinaczki odbywają się w różnych rejonach Polski.

Bardzo popularnym miejscem prowadzenia kursów wspinaczki jest Jura Krakowska (my prowadzimy zajęcia właśnie tu). Można zrobić kurs wspinaczki również na Jurze Częstochowskiej lub w Sokolikach (okolice Jeleniej Góry). Niektóre szkoły wspinania robią kursy rozszerzone o wspinanie w Sokolikach lub na Jurze (czyli kurs jest trochę tu, a trochę tu), wtedy czas trwania takiego kursu to 8-12 dni.

Podsumowując, kursy wspinaczki trwają od 2 do 12 dni i mogą mieć różny program, w zależności od szkoły wspinania, a co za tym idzie, cena kursu będzie inna w zależności od czasu jego trwania, programu i miejsca.

Warto pamiętać, że kurs wspinaczki sportowej kursowi o tej samej nazwie nie równy, dlatego przed podjęciem decyzji o tym, jaki kurs wybrać, warto sprawdzić dokładnie co mieści się w szkoleniu – jaki program jest realizowany. Podobnie ma się sprawa z kursami po drogach nieubezpieczonych.

Jedynym ustandaryzowanym szkoleniem jest podstawowy kurs wspinaczki skalnej 6-dniowy. Ten każda szkoła wspinania realizuje według takiego samego programu.

Istnieją 3 rodzaje kursów wspinaczkowych dla osób początkujących

A przynajmniej tak się utarło, szkoły starają się nie wprowadzać tutaj zamieszania. Ale tak naprawdę, to są dwa kursy dla osób początkujących. Osoby początkujące powinny wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych albo podstawowy kurs wspinaczki skalnej. Trzeci kurs – po drogach nieubezpieczonych (traktowany jako podstawowy, cz. II) jest uzupełnieniem kursu po drogach sportowych, więc tak naprawdę to jest kurs dla osób średniozaawansowanych.

Dlaczego jednocześnie jest to dalej kurs podstawowy? Bo obejmuje materiał z pełnego kursu skałkowego, który jest kursem podstawowym. Zakręcone, prawda? Zatem

Podsumujmy, jakie są kursy wspinaczki dla osób początkujących i jaki kurs wspinaczki wybrać?

Najprostszy kurs wspinaczki, dla osób zupełnie początkujących, to kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych zwany inaczej kursem wspinaczki sportowej lub kursem wspinaczki I stopnia.

Jego uzupełnieniem, czyli drugą częścią jest Kurs wspinaczki na własnej asekuracji, czyli podstawowy kurs wspinaczki cz. II kursy.

Te dwa kursy połączone w całość tworzą kurs skałkowy pełen, czy tak zwany kurs skałkowy 6-dniowy. Jest on najbardziej popularny, ponieważ zawiera w sobie elementy obu kursów. W środowisku instruktorskim żartujemy sobie, że jest to kurs przyspieszony, bo trwa tylko 6 dni, a wiedzy do przekazania jest bardzo dużo.

Czyli osoba początkująca powinna wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych lub podstawowy kurs wspinaczki skalnej.

Przejdźmy teraz do opisów poszczególnych kursów i tego, czego można się na takim kursie nauczyć.

 

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Czego nauczysz się na kursie wspinaczki?

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. I, inaczej: kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych, kurs wspinaczki sportowej

Taki kurs powinien trwać minimum 4 dni. Program szkolenia obejmuje naukę wspinania i asekuracji po drogach wyposażonych w stałe punkty do asekuracji – ringi i spity oraz ringi lub stanowiska zjazdowe. To w wielkim uproszczeniu. Obszerniej wyjaśniam te zagadnienia w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki I stopnia. Będzie udostępniony niebawem.

Na podstawowym kursie wspinaczki I stopnia nauczysz się:

 • Poprawnej asekuracji z użyciem przyrządu asekuracyjno zjazdowego
 • Poprawnego wiązania się liną do uprzęży
 • Jak bezpiecznie opuścić swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Jak prowadzić drogi wspinaczkowe, jak poprawnie korzystać z ekspresów i wpinać do nich linę
 • Co zrobić po skończonej drodze, czyli jak bezpiecznie przewiązać się w stanowisku i zostać opuszczonym w dół
 • Jak samodzielnie zjechać po linie
 • Jak samemu zbudować stanowisko ze stałych punktów oraz jak przygotować stanowisko do wspinania na tzw. „wędkę”
 • Jak rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne, np. jak wycofać się z drogi, której nie potrafimy przejść do końca
 • Jak wspinać się po drodze, która ma więcej niż jeden wyciąg
 • Jak asekurować osobę, która wspina się na drugą

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I polecamy osobom, które

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają, ale chcą usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, rekreacyjnie, sportowo lub z rodziną

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. II, inaczej: kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych, kurs wspinaczki na własnej asekuracji

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji powinien trwać również minimum 4 dni. To jest kurs dla osób, które już umieją asekurować i wspinać się po drogach ubezpieczonych, najlepiej są po kursie po drogach ubezpieczonych.

Na tym kursie można nauczyć się zakładania własnych punktów asekuracyjnych oraz wspinania w zespole po drogach dwuwyciągowych. To świetne przygotowanie do wspinania w górach wysokich, np. w Tatrach. W programie jest również rozwiązywanie sytuacji awaryjnych, np. podchodzenie po linie. Co to wszystko, co opisuję poniżej dokładnie znaczy, opisuję w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki II stopnia (na własnej asekuracji), który niebawem zostanie udostępniony.

Na podstawowym kursie wspinaczki cz. II uzupełnisz wiedzę o wspinanie na własnej asekuracji, czyli nauczysz się:

 • Zakładać własne punkty do asekuracji za pomocą „kości”
 • Wykorzystywać punktów asekuracyjne stworzone przez naturę
 • Budować stanowiska z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinać się w zespole, po drogach dwuwyciągowych – asekurować partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżać po linie
 • Rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne – np. podchodzić po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusaków”

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II polecamy osobom, które:

 • Są po kursie dla początkujących (część I)
 • Chcą się wspinać na własnej asekuracji
 • Już się wspinają i chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Które chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, całość, inaczej: kurs skałkowy, kurs wspinaczki skalnej

Ten kurs trwa 6 dni i jest najbardziej popularny. Już od kilkudziesięciu lat to właśnie od niego swoją przygodę rozpoczynają osoby, które chcą się wspinać w Tatach. Ten kurs to połączenie dwóch kursów, o których piszę wyżej. Kurs skałkowy obejmuje w sumie obszerny materiał, który daje podstawy do dalszego szkolenia w górach wysokich. Jest on niezbędny do tego, aby móc zrobić później kurs taternicki. Dokładny opis tego kursu znajdziesz w artykule: Czego nauczysz się na kursie skałkowym.

Na kursie skałkowym nauczysz się tego wszystkiego, czego na kursie I i II stopnia, podsumowując będzie to:

 • Poprawna asekuracji, poprawne wiązania się liną do uprzęży, właściwe korzystanie z przyrządów do asekuracji
 • Poprawne opuszczanie swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Prowadzenie drogi wspinaczkowej, poprawne korzystanie z ekspresów i wpinanie do nich liny
 • Bezpiecznie przewiązanie się w stanowisku
 • Zakładanie własnych punktów do asekuracji za pomocą „kości” oraz z punktów naturalnych
 • Budowanie stanowisk z gotowych punktów do asekuracji oraz z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinaczka w zespole, po drogach wielowyciągowych – asekurowanie partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżanie po linie
 • Rozwiązywanie drobnych sytuacje awaryjnych – np. podchodzenie po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusików”, pomoc partnerowi w podejściu w górę, gdy nie ma siły.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej polecamy osobom, które:

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają ale chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, po drogach ubezpieczonych oraz na własnej asekuracji
 • Chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej możesz zarezerwować TUTAJ.

Oczywiście edukacja wspinaczkowa i górska nie kończy się na kursach skałkowych. Przygodę ze wspinaczką można zacząć na ściance wspinaczkowej, a później ruszyć w skałki. Nie zmienia to faktu, ze wtedy też czeka Cię kurs skałkowy. Zatem

Jaki kurs wspinaczki wybrać, jeśli żaden z powyższych Cię nie interesuje?

Jeśli żaden powyższych kursów nie spełnia Twoich oczekiwań, nie czujesz, że to jest to, to masz jeszcze kilka opcji. Możesz umówić się na

Indywidualny kurs wspinaczki z instruktorem

Najlepiej zapisać się na takie zajęcia z kimś w parze, aby instruktor mógł zająć się nauczaniem, a nie wspinaniem – aby dokładnie patrzył co i jak robisz, sprawdzał, korygował, tłumaczył – jak ma to miejsce podczas kursu. Instruktor ma być obok. To bardzo ważne.

Jeśli chcesz zarezerwować indywidualne zajęcia, napisz do nas e-mail: climb2change.pl@gmail.com

Zimą, kiedy nie za bardzo można wspinać się w Polsce organizujemy

Warsztaty wspinaczkowe za granicą

Warsztaty wspinaczkowe organizujemy na Sycylii, latamy na warsztaty wspinaczkowe do Hiszpanii, organizujemy nawet warsztaty wspinaczkowe w Maroku. Na warsztatach realizujemy podobny program, jak na kursie wspinaczki po drogach ubezpieczonych, więc to też dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć się wspinać, lub aktywnie spędzić urlop. Jest to połączenie podróży – wypadku w ciepłe kraje, z aktywnym wypoczynkiem i zdobywaniem nowych doświadczeń i umiejętności. Na warsztatach wspinaczkowych za granicą odnajdą się również osoby po kursach podstawowych, które chcą odświeżyć wiedzę i nabrać jeszcze większego doświadczenia pod okiem instruktora.

Osoby które już się wspinają, są po kursach wspinaczki, a potrzebują nieco odświeżyć wiedzę, mogą wybrać się na kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych lub skorzystać z webinariów – warsztatów wspinaczkowych online. Przygotowaliśmy całą serię, która pomaga odświeżyć wiedzę z zakresu wspinaczki sportowej, po drogach ubezpieczonych.

Warsztaty wspinaczkowe online obejmują tematy:

Sprzęt na drogi sportowe i zasady jego używania – KLIKNIJ I ZOBACZ

Prowadzenie drogi wspinaczkowej i przewiązywanie się w stanowisku- KLIKNIJ I ZOBACZ

Zjazd po linie – KLIKNIJ I ZOBACZ

Wspinanie w zespole – KLIKNIJ I ZOBACZ

Budowa stanowisk asekuracyjno – zjazdowych- KLIKNIJ I ZOBACZ

Dokładne opisy tych nagrań znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów, wystarczy kliknąć w linki.

Co dalej po kursie wspinaczkowym?

Po skończonym kursie wspinaczki najważniejsza jest praktyka i regularne treningi. Jeśli chcesz wspinać się w skałkach, to oczywiście na takim kursie możesz skończyć swoją edukację, on wystarczy do tego, by bezpiecznie się wspinać.

Z naszej strony dodam jeszcze, że po kursie w naszej Akademii Wspinania climb2change nie zostajesz sam! Możesz dołączyć do naszej grupy VIP na Facebooku, w której możesz zadawać nurtujące Cię pytania. W tej grupie znajdziesz innych kursantów z naszej Akademii. Na pytanie odpowiadają instruktorzy szkolący oraz inni uczestnicy szkoleń – można się wymienić doświadczeniami i dyskutować! Fajnie, prawda?

A ponadto dostaniesz od nas fajnego mini e-booka, w którym znajdziesz 150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze. Dzięki niemu poznasz fajne rejony i drogi wspinaczkowe, które na prawdę warto w swoim życiu przejść! Ten ebook ma formę praktycznej check listy do odhaczania, pobierzesz go na swój telefon i heja!

Jeśli planujesz wspinanie w górach wysokich, to kolejnym etapem górskiej edukacji jest kurs taternicki. O takim szkoleniu powinny pomyśleć osoby, którym marzy się zdobywanie taternickich czy alpejskich wierzchołków, a może i wyższych szczytów. Następnym etapem jest kurs taternicki zimowy, później kurs lodowcowy… sposobów na podnoszenie kompetencji wspinaczkowych jest wiele, ale najważniejsza jest praktyka w skałach, a później w górach, do czego gorąco zachęcamy. Ale najpierw zrób solidne podstawy asekuracji na kursie skałkowym, żeby to wszystko szło gładko, bezpiecznie i z głową!

150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze - prezent dla kursantów
150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze – prezent dla kursantów Akademii Wspinania climb2change

A co jeśli nie wiesz, czy wspinanie jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś jedną z tych osób, która może by chciała, ale jeszcze nie wiesz, lub po prostu chcesz aktywnie, inaczej spędzić swój dzień, to możesz wybrać się na ściankę wspinaczkową, lub na nasz Climbing Day. To drugie to świetna próba w skałkach. Zobaczysz, czy wspinanie sprawi Ci przyjemność i chcesz w to iść oraz przeżyjesz niesamowitą przygodę. Jeden dzień wspinaczki w skałkach pozwoli Ci poznać podstawy asekuracji, ale przede wszystkim będziesz się dużo wspinać i sprawdzisz, czy wspinanie skałkowe to sport dla Ciebie, czy może będzie to raczej okazjonalne zajęcie. J

Mam nadzieję że to wszystko, co jest wyżej napisane nie brzmi zbyt strasznie, i pomoże CI zdecydować, jaki kurs wspinaczkowy wybrać.

A jeśli nie znasz połowy słów z tego artykułu, nie martw się, mamy na to radę. Zajrzyj TUTAJ, do naszego słownika pojęć wspinaczkowych, większość jest w nim wyjaśniona.

Jeśli zdecydujesz się na kurs, to dzień po dniu, godzina po godzinie, pod okiem instruktora wspinaczki, a co najważniejsze, w swoim tempie, nauczysz się wszystkiego, o czym wyżej piszę. I przeżyjesz niesamowitą przygodę w bezpiecznej atmosferze! Gwarantujemy!


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

14 BŁĘDÓW KTÓRE POPEŁNIASZ NA TRENINGU WSPINACZKOWYM – DARMOWY LIVE

14 BŁĘDÓW KTÓRE POPEŁNIASZ NA TRENINGU WSPINACZKOWYM

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego wspinania w ekspresowym tempie, wystarczy, że wyeliminujesz 14 błędów, o których opowiemy podczas live już 5.11.2018 o g. 21:00.

Możesz zapisać się TUTAJ:
http://bit.ly/14bledow

Zobacz ten live, jeśli:

 • Chcesz zacząć się wspinać na ściance ale nie wiesz od czego zacząć
 • Już się wspinasz, ale nie wiesz, jak efektywnie wykorzystać czas spędzony na treningu
 • Szukasz alternatywy dla sekcji wspinaczkowych, chcesz ćwiczyć sam a nie wiesz jak

kurs wspinaczki w akademii wspinania climb2change

NIE DOŁĄCZAJ, jeśli

 • Regularnie uczęszczasz na sekcje wspinaczkowe i/lub masz swojego trenera, który Cię prowadzi
 • Jesteś średnio zaawansowany i/ lub zaawansowany i znasz techniki wspinaczkowe
 • Jesteś średnio zaawansowany i/ lub zaawansowany i wiesz jak ułożyć sobie trening wspinaczkowy

Warto zapisać się na listę i nasz newsletter. Każda zapisana osoba otrzyma powiadomienie o live oraz dostanie ARKUSZ, który pomoże znaleźć CELE WSPINACZKOWE.

Na live ruszy również sprzedaż naszego WYJĄTKOWEGO projektu ? TRENING WSPINACZKOWY ONLINE ?

Zapisz się TUTAJ:
http://bit.ly/14bledow

DARMOWE WYZWANIE – 4 TRENINGI DO LEPSZEJ SPRAWNOŚCI WSPINACZKOWEJ

darmowe wyzwanie - 4 treningi do lepszej formy wspinaczkowej

Zapraszamy na BEZPŁATNE WSPINACZKOWE WYZWANIE #CLIMB2CHANGE

4 TRENINGI DO LEPSZEJ SPRAWNOŚCI WSPINACZKOWEJ

Zaczynamy już 23.10.2018! Wyzwanie odbędzie się na naszej grupie Wspinanie, trekking i via ferraty z climb2change – KLIK i potrwa do 4.11.2018 ?

Możesz zapisać się TUTAJ 
http://bit.ly/wyzwanie4Treningi

 • Podczas wyzwania dowiesz się, jak wykonać prawidłowy trening wspinaczkowy, który zwiększy Twoją wytrzymałość oraz poprawi Twoją skuteczność wspinaczkową.
 • Podczas transmisji live otrzymasz od nas dokładne instrukcje, jak mają wyglądać 4 kolejne treningi.

Możesz zapisać się TUTAJ 
http://bit.ly/wyzwanie4Treningi

DLA KOGO JEST TO WYZWANIE

 • Dla osób, które mogą wygospodarować minimum 4 dni na pójście na trening wspinaczkowy w dniach 23.10-03.11.2018 (WARUNEK KONIECZNY)
 • Dla osób, które chcą zacząć się wspinać na ściance ale nie wiedzą od czego zacząć
 • Dla osób, które już się wspinają, ale nie wiedzą, jak efektywnie wykorzystać czas spędzony na treningu
 • Dla osób, które już się wspinają i chcą poprawić swoją ogólną sprawność wspinaczkową
 • Dla osób, które szukają alternatywy dla sekcji wspinaczkowych, chcą ćwiczyć same a nie wiedzą jak
 • Dla osób, które są zainteresowane naszym TRENINGIEM WSPINACZKOWYM ONLINE i chcą sprawdzić, czy to coś dla nich

Dla kogo to wyzwanie NIE JEST

 • Dla osób, które regularnie uczęszczają na sekcje wspinaczkowe i/lub mają swojego trenera
 • Dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych, które wiedzą jak ułożyć sobie trening wspinaczkowy
 • Dla osób, które nie są w stanie wygospodarować 4 dni, w których udadzą się na trening wspinaczkowy

Osoby, które zapiszą się na wyzwanie otrzymają od nas DODATKOWO specjalny ARKUSZ, który pomoże znaleźć CELE WSPINACZKOWE (Tylko osoby zapisane). Dodatkowo, wszystkie instrukcje otrzymają na maila. Możesz zapisać się TUTAJ
http://bit.ly/wyzwanie4Treningi

Warto się zapisać na listę, ponieważ po zakończeniu wyzwania, wszystkie materiały, lajfy i filmy instruktażowe z grupy zostaną usunięte.

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Dolina Bolechowicka, Brama Bolechowicka, miejsce, w którym odbywają się kursy wspinaczkowe

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, ze w Polsce nie ma zbyt wielu miejsc do wspinaczki, no może poza ściankami wspinaczkowymi, które wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu. Wspinanie halowe jest tak popularne, że młodzi „adepci” tego sportu nawet nie wiedzą że można jechać w skałki.

A przecież Jura Krakowsko Częstochowska to mekka wspinania w Polsce. Park Krajobrazowy Dolinki Podkrakowskie, to jedno z najpiękniejszych miejsc do wspinania w Polsce. Dolinki Podkrakowskie usłane są potokami i licznymi dolinami, z których wyrastają wapienne skałki o unikalnych kształtach. Mieszczą się na Jurze Południowej, w niedalekiej odległości od Krakowa. To tutaj miało miejsce wiele najtrudniejszych i historycznych przejść.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Cała Jura rozciąga się od Częstochowy po Kraków i oferuje setki, jeśli nie tysiące dróg do wspinania. Oprócz dolinek, bardzo charakterystyczne w tym rejonie są białe sterczące ostańce. Pewnie każdy z Was słyszał o czymś takim, jak Maczuga Herkulesa, czy Brama Krakowska? Albo o Okienniku Wielkim? To wszystko Jura! Pełna wyzwań dla wspinaczy.

Na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej swoją przygodę ze wspinaczką zaczynała Martyna Wojciechowska, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer oraz inni znani himalaiści i wspinacze sportowi. Wanda Rutkiewicz swoją przygodę rozpoczęła w Rudawach Janowickich. Niedalekie Rudaw, Góry Sokole – to popularny rejon wspinaczkowy, znany w środowisku wspinaczkowym pod nazwą Sokoliki. Granitowe skałki raczą wspinaczy niesamowitym tarciem i pięknymi widokami ze swych szczytów.

Obejrzyj video na blogu CLIMB2CHANGE.PL i dowiedz się, gdzie w Polsce można się wspinać! >>>KLIKNIJ TUTAJ ABY OBEJRZEĆ VIDEO<<<

Intagram Akademia Wspinania

We wszystkich rejonach są wspaniałe skały, pełne dróg wspinaczkowych na każdym poziomie zaawansowania. To nie wszystkie rejony w Polsce. Są jeszcze Rudawy Janowickie, Krucze Skały, Hejszowina.  Na wschodzie Polski znajduje się Kamień Leski oraz Kamieniec.

 

I najważniejsze – są Tatry, ale Tatry, są dla osób zaawansowanych, a my opowiadamy o wspinaniu dla początkujących 🙂 Więcej  zdradzamy w video.


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Czy wspinanie to drogi sport?

Na kursie wspinaczkowym

Czy wspinanie to drogi sport?

Rozważając zakup sprzętu do wspinania, warto zastanowić się nad kilkoma sprawami. Przede wszystkim jak często będziesz się wspinać i gdzie będziesz się wspinać. Od tego zależy, ile pieniędzy potrzebujesz na „rozpoczęcie przygody ze wspinaczką.”

Żeby zacząć się wspinać nie potrzeba ani specjalistycznego sprzętu ani majątku. Jeśli zaczynasz na ściance wspinaczkowej, lub jedziesz pierwszy raz w skały i znajomy może użyczyć Ci uprzęży wspinaczkowej, to tak naprawdę dasz radę wspinać się w trampkach i na początku nie potrzebujesz nic więcej.

Jaki sprzęt do wspinania potrzebuję na początek?

Jeśli natomiast już wiesz, że wspinanie Cię kręci i chcesz się tym zająć na poważnie, to kup buty wspinaczkowe. To najważniejszy i pierwszy wydatek. Ceny wahają się od 150 zł do kilkuset zł. Na początku wystarczą buty dla początkujących, które nie kosztują fortuny – możesz je kupić za 200-300 zł i będziesz ich używać przez kilka lat (w zależności od eksploatacji).

Cały sprzęt potrzebny do wspinania na ściance możesz wypożyczyć na miejscu. Liny zazwyczaj są powieszone a drogi wspinaczkowe przygotowane. Jeśli wybierzesz się na kurs wspinaczkowy – dostaniesz sprzęt na czas jego trwania. Buty zawsze warto mieć swoje, dopasowane do Twojej stopy. Chociażby ze względów higienicznych warto je kupić i mieć.

Kolejną ważną rzeczą jest uprząż wspinaczkowa. Tutaj ceny wahają się również od 150 zł do kilkuset złotych. Ważne jest to, aby wiedzieć, do czego uprząż ma służyć i gdzie ma być używana – warto dobrać ja do przyszłych aktywności. Jeśli zamierzasz wspinać się tylko na ściance i skałkach – wystarczy uprząż „sportowa”. Jeśli planujesz wspinaczkę w górach wysokich lub zimowe wyprawy w góry – ku uprząż górską, z dużym zakresem regulacji.

Facebook Akademii Wspinania climb2change

Później potrzebujesz jeszcze woreczek na magnezję, podobno bez magnezji nie da się wspinać 😉 Najtańszy woreczek kosztuje ok. 30 zł.

Umiesz asekurować? To potrzebujesz jeszcze swój kubek, czyli przyrząd do asekuracji! Zastanów się, do czego będzie Ci później potrzebny, jeśli będziesz się wspinać w górach wysokich, od razu kup przyrząd wielofunkcyjny. Koszt to około 110 zł. Do tego koniecznie karabinek HMS (30-40 zł).

Z takim sprzętem będziesz mógł ruszyć na panel lub ze znajomymi (którzy mają resztę sprzętu) w skałki! A o to chodzi!

Pobierz mini słownik wspinaczkowy

Twój niezbędny sprzęt do wspinania to koszt około 550 zł (wersja economy).

 • Buty wspinaczkowe – 200 zł
 • Uprząż wspinaczkowa – 150 zł
 • Woreczek – 50 zł
 • Przyrząd do asekuracji + HMS – 150 zł

Jeśli chcesz mieć własny sprzęt wspinaczkowy w skałki, to oprócz butów, uprzęży, woreczka i przyrządu do asekuracji potrzebujesz jeszcze:

 • 2 dodatkowe HMS-y – 80 zł (do zestawu osobistego)
 • Repik – linka pomocnicza 1,5 m – 5 zł

Czyli 550 zł + 80 zł.

Oraz

 • Linę wspinaczkową – 60m, minimalny koszt to ok 300 – 350 zł
 • Ekspresy – 10 szt. – minimalna cena to ok 40 zł = 400 zł
 • Pętle – 5 szt różnej długości – ok 15 zł/sztuka
 • Kilka wolnych karabinków  – 6 szt, 25zł/szt

To koszt oko 800 zł.

Na takim sprzęcie będą wspinać się minimum 2 osoby – możesz go kupić z kimś „na spółkę”. (Czyli 800 zł/ 2 = 400 zł). Zatem trzeba przyjąć minimum 1000 zł na podstawowy sprzęt wspinaczkowy dla jednej osoby. Oczywiście to sprzęt do wspinania po drogach sportowych, w skałkach. W góry wysokie potrzebne jest więcej specjalistycznego sprzętu, który nie jest uwzględniony w tym zestawieniu.

Jednakże, bez względu na to, ile tych pieniędzy wydasz – będzie to wydatek niemal jednorazowy, ponieważ sprzęt do wspinania używa się latami. Okresy użytkowania materiałów tekstylnych wahają się o 5 – 10 lat, a akcesoria metalowe używa się dopóki się nie zużyją. A to zależy od wielu czynników.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Czy wspinanie to drogi sport?

Idąc dalej. Przy kalkulacjach musisz wziąć pod uwagę miejsce, gdzie będziesz się wspinać. Wejście na ściankę wspinaczkową lub wyjazd w skały generuje stałe dodatkowe wydatki, które trzeba po prostu uwzględnić w budżecie. Koszty wejścia na ściankę wspinaczkową są porównywalne do karnetu na siłownię. Jednorazowe wejście to koszt 20-30 zł.

Jeśli co roku jeździsz na urlop, a teraz będzie to urlop wspinaczkowy – koszty zostają bez zmian.

Gdyby porównać to do kosztów uprawiania kolarstwa lub biegania… Biorąc pod uwagę koszt roweru lub ciągłe zmienianie butów do biegania, opłacanie zawodów oraz dojazdów na nie – wspinanie wychodzi taniej 😉

Przeczytaj również nasz artykuł: Wspinanie: Jaki sprzęt kupić na początek przygody ze wspinaniem?

Intagram Akademia Wspinania


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Na początku przygody ze wspinaniem pojawia się wiele pytań związanych z bezpieczeństwem.

 • Pewnie boisz się, że w czasie wspinania możesz się poobijać lub spaść?
 • Nie jesteś pewien, czy ten sprzęt Cię utrzyma?
 • Zastanawiasz się, jak wygląda asekuracja?

Na ogół wspinanie wiąże się ze zdobywaniem bardzo wysokich szczytów i gór w Himalajach. O tym najczęściej mówi się w mediach. W naszych filmach z serii #climbyourdreams mówimy jednak o wspinaniu rekreacyjnym, sportowym, które może uprawiać każdy i od którego warto zacząć przygodę z tym sportem. W tym video rozwiewamy wątpliwości i omawiamy kwestię bezpieczeństwa w skałkach.

Intagram Akademia Wspinania

Pamiętaj, że kiedy zachowujesz podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wspinania, raczej nic Ci nie grozi – co najwyżej siniaki i otarcia. To jak jazda na rowerze 😉 Kilka razy trzeba się przewrócić, żeby się nauczyć. Podczas wspinania trzeba zastanawiać się nad tym, co się robi, aby nie zrobić sobie i innym krzywdy. W końcu wspinanie to sport zespołowy.

Większe obrażenia, upadki czy złamania biorą się z wypadków, które w 99% są wynikiem brawury, przeceniania własnych sił oraz braku uwagi osoby wspinającej się lub asekurującej. A więc można im zapobiegać!

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

A jak to jest ze sprzętem do wspinania? Czy sprzęt do wspinania Cię utrzyma, czy możesz mu ufać?

Sprzęt wykorzystywany do wspinania i asekuracji dopuszczony do sprzedaży ma specjalne, międzynarodowe atesty. Wytrzymuje kilkutonowe obciążenia. Na przykład karabinki stosowane do asekuracji muszą mieć wytrzymałość minimum 20 Kn! To 2000 kg!

Współczesne liny wspinaczkowe oraz wszelkie akcesoria stosowane we wspinaniu produkowane są z niezwykle wytrzymałych i trwałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo ich użytkownikom. Wszystkie produkty, które kupuje się w specjalistycznych sklepach spełniają międzynarodowe normy i podczas ich prawidłowego użytkowania, nic złego nie ma prawa się wydarzyć.

Więcej dowiesz się z dzisiejszego video.

Obejrzyj video, i dowiedz się, czy wspinanie jest bezpieczne? >>> KLIK <<<

Facebook Akademii Wspinania climb2change


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Czy każdy może się wspinać?

Czy każdy może się wspinać?

Czy każdy może się wspinać? To pytanie nurtuje wiele osób, które chciałyby rozpocząć wspinaczkę?

Pojawiają się pytania:

 • Czy dam radę?
 • Czy jestem wystarczająco sprawny?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygody ze wspinaniem dla niektórych jest banalnie proste, a inni muszą dobrze przeanalizować możliwości i ryzyko związane z tym sportem. Każdy jest inny i każdy ma różne granice związane z nowymi aktywnościami.

Wspinanie to bardzo przyjemny sport, który zapewnia dużo emocji i adrenaliny. Fakt, że wspinanie można uprawiać na świeżym powietrzu, dodaje mu uroku. Wspinaczka to sport, który bardzo rozwija. Jest to sport ogólnorozwojowy, który pomaga poszerzać nasze znajomości i uczy działania w zespole. Dodatkowo, wspinaczka poprawia koordynację ruchową, zwinność i gibkość.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Można wspinać się w skałkach, górach, na ściance wspinaczkowej. Można uprawiać wspinaczkę latem i zimą, można podróżować na krańce świata. Może to być wspinanie rekreacyjne lub sportowe, wręcz zawodowe. Co człowiek – to inne możliwości. Mimo to, niektórzy spędzają wolny czas w skałkach i górach a inni dalej zastanawiają się nad tym, czy wspinanie jest dla nich… Do której grupy należysz?

Obejrzyj video na blogu CLIMB2CHANGE.PL i dowiedz się, czy każdy może się wspinać! >>>KLIKNIJ TUTAJ ABY OBEJRZEĆ VIDEO<<<

Intagram Akademia Wspinania

Zapisz się na bezpłatny live:  Jak zacząć się wspinać?

Poprowadzimy go w poniedziałek 18.06.2018 r. o g. 20:00 na naszym Facebooku.

Dowiesz się:

 • Jakie są rodzaje wspinaczki?
 • Czy warto zaczynać wspinanie na ściance wspinaczkowej?
 • Czy warto zaczynać wspinanie pod okiem znajomych?
 • Czy wspinaczka to to samo co taternictwo i himalaizm?
 • Opowiemy, o czym musisz wiedzieć, zanim zaczniesz się wspinać?
 • Dlaczego warto zrobić kurs wspinaczkowy?

I wiele, wiele więcej!

Konkurs – Wygraj CLIMBING DAY with CLIMB2CHANGE

Wygraj CLIMBING DAY z CLIMB2CHANGE

Już niedługo, bo 21 kwietnia, Asia i Łukasz ze Szlakami naszego życia razem z nami będą stawiać pierwsze kroki w skale na organizowanym przez nas Climbing Day. To pasjonaci gór, Via ferrat i od niedawna wspinacze. 

Pomyśleliśmy sobie, że również wśród Was – naszych czytelników, są osoby, które chciałyby wspólnie z nami spróbować, z czym to się je (wspinanie) i chcemy Wam to umożliwić.

Przygotowaliśmy więc dla Was KONKURS, w którym do wygrania jest możliwość wzięcia udziału w naszym CLIMBING DAY with CLIMB2CHANGE i SZLAKAMI NASZEGO ŻYCIA. Konkurs będzie na Instagramie i Facebooku Asi i Łukasza, czyli na profilach Szlakami Naszego Życia.

Climbing Day to jeden dzień wspinaczki w skałkach, pod Krakowem. Jest przeznaczony dla osób, które nigdy wcześniej się nie wspinały a chciałyby spróbować, z czym to się je oraz dla osób, które wspinały się tylko na sztucznej ściance, a mają ochotę sprawdzić, czy wspinanie w plenerze to coś dla nich.

Podczas takiego dnia zapoznasz się z podstawowym sprzętem do wspinaczki, spróbujesz swoich sił w skale oraz, a może przede wszystkim poznasz wspaniałych ludzi, którzy podobnie, jak ty chcą zacząć, a nie wiedzą jak.

Kursy wspinaczkowe ClimbingAcademy.pl

My też kiedyś zaczynaliśmy i wiemy, że pierwszy krok wymaga sporej odwagi. Dlatego CLIMBING DAY with CLIMB2CHANGE i SZLAKAMI NASZEGO ŻYCIA jest przeznaczony właśnie dla osób, które mają w sobie nutkę odwagi i ciekawości oraz nie boją się nowych wyzwań.
Na tym evencie przekroczysz niejedną granicę własnego komfortu. Ale, nie bój się, to dopiero początek Twojej przygody! Zobaczysz, że to pokochasz! Nie myśl, że będzie łatwo, wspinaczka to bardzo wyczerpujący sport.
KIEDY: 21.04.2018

GDZIE: SKAŁKI PODKRAKOWSKIE

Konkurs CLIMBING DAY with CLIMB2CHANGE i Szlakami Naszego Życia

Co zyskasz uczestnicząc w CLIMBING DAY with CLIMB2CHANGE?

 Przeżyjesz niesamowitą przygodę.
 Zyskasz wiedzę dotyczącą podstaw wspinaczki.
 Co najważniejsze, spędzimy wspólnie fajny czas i poznamy się!

Brzmi zachęcająco. Możesz zarezerwować uczestnictwo w takim dniu wspinania na stronie naszej Akademii Wspinania TUTAJ. Ale DZIŚ o 20:00 rusza KONKURS, w którym do wygrania jest możliwość wzięcia udziału w CLIMBING DAY, pod Krakowem, już 21.04.2018!

Intagram Akademia Wspinania

KONKURS JEST DLA OSÓB, KTÓRE NIGDY WCZEŚNIEJ SIĘ NIE WSPINAŁY, SĄ ODWAŻNE I NIE BOJĄ SIĘ NOWYCH WYZWAŃ. Koniecznie przeczytaj regulamin, czy spełniasz wymagania – czekamy na te najodważniejsze osoby, gotowe na przekraczanie własnych granic. 

Co zabrać: ubrania, przedmioty – wszystko znajdziesz w regulaminie!
Dojazd: samodzielny

Szczegóły już dziś na profilach Szlakami naszego życia – to u nich wszystko będzie się działo – to pasjonaci gór i świeżo upieczeni wspinacze, którzy tak, jak Ty, dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze wspinaczką.

Wybierz, gdzie przestępujesz do konkursu i działaj! Można brać udział w konkursie tylko na FB lub na INSTA lub aby zwiększyć swoje szanse – na obu profilach na raz. 🙂

Zadanie konkursowe na Facebooku:

 1. Napisz w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na profilu @szlakminaszegozycia dlaczego to właśnie Ty chcesz spędzić z nami – Climb2change i Szlakami Naszego Życia CLIMBING DAY.
 2. Uwaga: konkurs jest dla fanów profili:

@climb2change2 |@akademiawspinaniac2c | @szlakaminaszegozycia | @AsiaGrzymowskaFotografiaGorska

Facebook Akademii Wspinania climb2change

Zadanie konkursowe na Instagramie

 1. Nagraj i dodaj video na instastories z uzasadnieniem dlaczego to właśnie Ty chcesz spędzić z nami – climb2change i Szlakami Naszego Życia CLIMBING DAY!
 2. Zapisz video do rolki telefonu. (Ponieważ Instastories można zobaczyć przez 24 godziny, prosimy również o przesyłanie swojego zgłoszenia – filmiku na adres mailowy: pola@climb2change.pl)
 3. Polub na instagramie profile @climb2change @akademiawspinania @szlakami_naszego_zycia i OZNACZ JE W SWOIM VIDEO
Konkurs trwa do 25.03, a wyniki ogłosimy 26.03.2018!  POWODZENIA!