Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Dziś bardzo krótko postaram się odpowiedzieć na pytania o to, jakie są rodzaje kursów wspinaczki oraz jaki kurs wspinaczki wybrać. Mam nadzieję że ten artykuł okaże się pomocny podczas wyboru kursu, przed którym być może właśnie stoisz. Zanim przejdę dalej, wyjaśnię tylko, że

Istnieje kilka odmian wspinaczki:

Wspinaczka halowa ma miejsce wtedy, gdy wspinamy się wewnątrz, na ściankach, w sztucznych obiektach w halach.

Bouldering to wspinanie po niskich formacjach skalnych lub na ściance wspinaczkowej, bez używania asekuracji.

Wspinaczka skałkowa to wspinaczka w skałkach, inaczej to wspinaczka sportowa, po drogach, które są wyposażone w stałe punkty do asekuracji i stanowiska. Czasem to wspinaczka tylko po krótkich drogach, ale w skałkach trafiają się również drogi składające się z kilku odcinków – tak zwanych wyciągów.

Wspinanie tradycyjne inaczej zwane wspinaniem na własnej asekuracji, to wspinanie po drogach wspinaczkowych, które są pozbawione ringów. Do asekuracji używa się specjalnych przyrządów do asekuracji, ogólnie określanych jako „kości”.

Wspinaczka wysokogórska to już wspinanie w górach wysokich, po drogach, które mają więcej niż jeden odcinek, czyli jest to wspinaczka wielowyciągowa po drogach ubezpieczonych oraz, najczęściej nieubezpieczonych.

Na podstawowych kursach wspinaczki zajmujemy się głównie dwoma środkowymi odmianami wspinaczki, czyli wspinaczką sportową oraz tradycyjną, które to przygotowują do wspinania skałkowego i kolejno, wysokogórskiego, np. w Tatrach

Czym różnią się od siebie kursy wspinaczki?

Najważniejszym „zadaniem kursu wspinaczki”, a właściwie instruktora, który prowadzi zajęcia jest przekazanie wiedzy dotyczącej asekuracji podczas wspinania. To jest bardzo duży zakres materiału. W dużym uproszczeniu jest to wiedza dotycząca wspinania po drogach ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych. Ta wiedza, to kwestia Twojego bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest, aby została przekazana właściwie oraz dobrze utrwalona.

Ponieważ materiału jest sporo, najczęściej kurs wspinaczki dzieli się na dwa etapy. Można zrobić je z przerwami, a można przerobić materiał w czasie jednego długiego kursu. To główna różnica w podstawowych kursach wspinaczki. W dalszej części artykułu wyjaśniam różnicę i omawiam program kursów, dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki kurs wspinaczki wybrać.

Każda szkoła może samodzielnie ustalić ile jaki kurs trwa. My zdecydowaliśmy, że 4 dni dla kursu wspinaczki sportowej (po drogach ubezpieczonych) i kursu wspinaczki na własnej asekuracji (po drogach nieubezpieczonych) to MINIMUM, aby materiał przerobić i utrwalić!

Kurs skałkowy „pełen”, 6-dniowy ZWANY POSTAWOWYM KURSEM SKAŁKOWYM, to połączenie tych dwóch etapów. Najczęściej trwa 6 dni. Czasu na utrwalanie jest mniej, wszystko robi się znacznie szybciej, no i jest mniej czasu na praktykę.

Kursy wspinaczki odbywają się w różnych rejonach Polski.

Bardzo popularnym miejscem prowadzenia kursów wspinaczki jest Jura Krakowska (my prowadzimy zajęcia właśnie tu). Można zrobić kurs wspinaczki również na Jurze Częstochowskiej lub w Sokolikach (okolice Jeleniej Góry). Niektóre szkoły wspinania robią kursy rozszerzone o wspinanie w Sokolikach lub na Jurze (czyli kurs jest trochę tu, a trochę tu), wtedy czas trwania takiego kursu to 8-12 dni.

Podsumowując, kursy wspinaczki trwają od 2 do 12 dni i mogą mieć różny program, w zależności od szkoły wspinania, a co za tym idzie, cena kursu będzie inna w zależności od czasu jego trwania, programu i miejsca.

Warto pamiętać, że kurs wspinaczki sportowej kursowi o tej samej nazwie nie równy, dlatego przed podjęciem decyzji o tym, jaki kurs wybrać, warto sprawdzić dokładnie co mieści się w szkoleniu – jaki program jest realizowany. Podobnie ma się sprawa z kursami po drogach nieubezpieczonych.

Jedynym ustandaryzowanym szkoleniem jest podstawowy kurs wspinaczki skalnej 6-dniowy. Ten każda szkoła wspinania realizuje według takiego samego programu.

Istnieją 3 rodzaje kursów wspinaczkowych dla osób początkujących

A przynajmniej tak się utarło, szkoły starają się nie wprowadzać tutaj zamieszania. Ale tak naprawdę, to są dwa kursy dla osób początkujących. Osoby początkujące powinny wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych albo podstawowy kurs wspinaczki skalnej. Trzeci kurs – po drogach nieubezpieczonych (traktowany jako podstawowy, cz. II) jest uzupełnieniem kursu po drogach sportowych, więc tak naprawdę to jest kurs dla osób średniozaawansowanych.

Dlaczego jednocześnie jest to dalej kurs podstawowy? Bo obejmuje materiał z pełnego kursu skałkowego, który jest kursem podstawowym. Zakręcone, prawda? Zatem

Podsumujmy, jakie są kursy wspinaczki dla osób początkujących i jaki kurs wspinaczki wybrać?

Najprostszy kurs wspinaczki, dla osób zupełnie początkujących, to kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych zwany inaczej kursem wspinaczki sportowej lub kursem wspinaczki I stopnia.

Jego uzupełnieniem, czyli drugą częścią jest Kurs wspinaczki na własnej asekuracji, czyli podstawowy kurs wspinaczki cz. II kursy.

Te dwa kursy połączone w całość tworzą kurs skałkowy pełen, czy tak zwany kurs skałkowy 6-dniowy. Jest on najbardziej popularny, ponieważ zawiera w sobie elementy obu kursów. W środowisku instruktorskim żartujemy sobie, że jest to kurs przyspieszony, bo trwa tylko 6 dni, a wiedzy do przekazania jest bardzo dużo.

Czyli osoba początkująca powinna wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych lub podstawowy kurs wspinaczki skalnej.

Przejdźmy teraz do opisów poszczególnych kursów i tego, czego można się na takim kursie nauczyć.

 

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Czego nauczysz się na kursie wspinaczki?

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. I, inaczej: kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych, kurs wspinaczki sportowej

Taki kurs powinien trwać minimum 4 dni. Program szkolenia obejmuje naukę wspinania i asekuracji po drogach wyposażonych w stałe punkty do asekuracji – ringi i spity oraz ringi lub stanowiska zjazdowe. To w wielkim uproszczeniu. Obszerniej wyjaśniam te zagadnienia w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki I stopnia. Będzie udostępniony niebawem.

Na podstawowym kursie wspinaczki I stopnia nauczysz się:

 • Poprawnej asekuracji z użyciem przyrządu asekuracyjno zjazdowego
 • Poprawnego wiązania się liną do uprzęży
 • Jak bezpiecznie opuścić swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Jak prowadzić drogi wspinaczkowe, jak poprawnie korzystać z ekspresów i wpinać do nich linę
 • Co zrobić po skończonej drodze, czyli jak bezpiecznie przewiązać się w stanowisku i zostać opuszczonym w dół
 • Jak samodzielnie zjechać po linie
 • Jak samemu zbudować stanowisko ze stałych punktów oraz jak przygotować stanowisko do wspinania na tzw. „wędkę”
 • Jak rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne, np. jak wycofać się z drogi, której nie potrafimy przejść do końca
 • Jak wspinać się po drodze, która ma więcej niż jeden wyciąg
 • Jak asekurować osobę, która wspina się na drugą

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I polecamy osobom, które

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają, ale chcą usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, rekreacyjnie, sportowo lub z rodziną

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. II, inaczej: kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych, kurs wspinaczki na własnej asekuracji

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji powinien trwać również minimum 4 dni. To jest kurs dla osób, które już umieją asekurować i wspinać się po drogach ubezpieczonych, najlepiej są po kursie po drogach ubezpieczonych.

Na tym kursie można nauczyć się zakładania własnych punktów asekuracyjnych oraz wspinania w zespole po drogach dwuwyciągowych. To świetne przygotowanie do wspinania w górach wysokich, np. w Tatrach. W programie jest również rozwiązywanie sytuacji awaryjnych, np. podchodzenie po linie. Co to wszystko, co opisuję poniżej dokładnie znaczy, opisuję w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki II stopnia (na własnej asekuracji), który niebawem zostanie udostępniony.

Na podstawowym kursie wspinaczki cz. II uzupełnisz wiedzę o wspinanie na własnej asekuracji, czyli nauczysz się:

 • Zakładać własne punkty do asekuracji za pomocą „kości”
 • Wykorzystywać punktów asekuracyjne stworzone przez naturę
 • Budować stanowiska z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinać się w zespole, po drogach dwuwyciągowych – asekurować partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżać po linie
 • Rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne – np. podchodzić po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusaków”

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II polecamy osobom, które:

 • Są po kursie dla początkujących (część I)
 • Chcą się wspinać na własnej asekuracji
 • Już się wspinają i chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Które chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, całość, inaczej: kurs skałkowy, kurs wspinaczki skalnej

Ten kurs trwa 6 dni i jest najbardziej popularny. Już od kilkudziesięciu lat to właśnie od niego swoją przygodę rozpoczynają osoby, które chcą się wspinać w Tatach. Ten kurs to połączenie dwóch kursów, o których piszę wyżej. Kurs skałkowy obejmuje w sumie obszerny materiał, który daje podstawy do dalszego szkolenia w górach wysokich. Jest on niezbędny do tego, aby móc zrobić później kurs taternicki. Dokładny opis tego kursu znajdziesz w artykule: Czego nauczysz się na kursie skałkowym.

Na kursie skałkowym nauczysz się tego wszystkiego, czego na kursie I i II stopnia, podsumowując będzie to:

 • Poprawna asekuracji, poprawne wiązania się liną do uprzęży, właściwe korzystanie z przyrządów do asekuracji
 • Poprawne opuszczanie swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Prowadzenie drogi wspinaczkowej, poprawne korzystanie z ekspresów i wpinanie do nich liny
 • Bezpiecznie przewiązanie się w stanowisku
 • Zakładanie własnych punktów do asekuracji za pomocą „kości” oraz z punktów naturalnych
 • Budowanie stanowisk z gotowych punktów do asekuracji oraz z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinaczka w zespole, po drogach wielowyciągowych – asekurowanie partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżanie po linie
 • Rozwiązywanie drobnych sytuacje awaryjnych – np. podchodzenie po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusików”, pomoc partnerowi w podejściu w górę, gdy nie ma siły.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej polecamy osobom, które:

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają ale chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, po drogach ubezpieczonych oraz na własnej asekuracji
 • Chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej możesz zarezerwować TUTAJ.

Oczywiście edukacja wspinaczkowa i górska nie kończy się na kursach skałkowych. Przygodę ze wspinaczką można zacząć na ściance wspinaczkowej, a później ruszyć w skałki. Nie zmienia to faktu, ze wtedy też czeka Cię kurs skałkowy. Zatem

Jaki kurs wspinaczki wybrać, jeśli żaden z powyższych Cię nie interesuje?

Jeśli żaden powyższych kursów nie spełnia Twoich oczekiwań, nie czujesz, że to jest to, to masz jeszcze kilka opcji. Możesz umówić się na

Indywidualny kurs wspinaczki z instruktorem

Najlepiej zapisać się na takie zajęcia z kimś w parze, aby instruktor mógł zająć się nauczaniem, a nie wspinaniem – aby dokładnie patrzył co i jak robisz, sprawdzał, korygował, tłumaczył – jak ma to miejsce podczas kursu. Instruktor ma być obok. To bardzo ważne.

Jeśli chcesz zarezerwować indywidualne zajęcia, napisz do nas e-mail: climb2change.pl@gmail.com

Zimą, kiedy nie za bardzo można wspinać się w Polsce organizujemy

Warsztaty wspinaczkowe za granicą

Warsztaty wspinaczkowe organizujemy na Sycylii, latamy na warsztaty wspinaczkowe do Hiszpanii, organizujemy nawet warsztaty wspinaczkowe w Maroku. Na warsztatach realizujemy podobny program, jak na kursie wspinaczki po drogach ubezpieczonych, więc to też dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć się wspinać, lub aktywnie spędzić urlop. Jest to połączenie podróży – wypadku w ciepłe kraje, z aktywnym wypoczynkiem i zdobywaniem nowych doświadczeń i umiejętności. Na warsztatach wspinaczkowych za granicą odnajdą się również osoby po kursach podstawowych, które chcą odświeżyć wiedzę i nabrać jeszcze większego doświadczenia pod okiem instruktora.

Osoby które już się wspinają, są po kursach wspinaczki, a potrzebują nieco odświeżyć wiedzę, mogą wybrać się na kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych lub skorzystać z webinariów – warsztatów wspinaczkowych online. Przygotowaliśmy całą serię, która pomaga odświeżyć wiedzę z zakresu wspinaczki sportowej, po drogach ubezpieczonych.

Warsztaty wspinaczkowe online obejmują tematy:

Sprzęt na drogi sportowe i zasady jego używania – KLIKNIJ I ZOBACZ

Prowadzenie drogi wspinaczkowej i przewiązywanie się w stanowisku- KLIKNIJ I ZOBACZ

Zjazd po linie – KLIKNIJ I ZOBACZ

Wspinanie w zespole – KLIKNIJ I ZOBACZ

Budowa stanowisk asekuracyjno – zjazdowych- KLIKNIJ I ZOBACZ

Dokładne opisy tych nagrań znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów, wystarczy kliknąć w linki.

Co dalej po kursie wspinaczkowym?

Po skończonym kursie wspinaczki najważniejsza jest praktyka i regularne treningi. Jeśli chcesz wspinać się w skałkach, to oczywiście na takim kursie możesz skończyć swoją edukację, on wystarczy do tego, by bezpiecznie się wspinać.

Z naszej strony dodam jeszcze, że po kursie w naszej Akademii Wspinania climb2change nie zostajesz sam! Możesz dołączyć do naszej grupy VIP na Facebooku, w której możesz zadawać nurtujące Cię pytania. W tej grupie znajdziesz innych kursantów z naszej Akademii. Na pytanie odpowiadają instruktorzy szkolący oraz inni uczestnicy szkoleń – można się wymienić doświadczeniami i dyskutować! Fajnie, prawda?

A ponadto dostaniesz od nas fajnego mini e-booka, w którym znajdziesz 150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze. Dzięki niemu poznasz fajne rejony i drogi wspinaczkowe, które na prawdę warto w swoim życiu przejść! Ten ebook ma formę praktycznej check listy do odhaczania, pobierzesz go na swój telefon i heja!

Jeśli planujesz wspinanie w górach wysokich, to kolejnym etapem górskiej edukacji jest kurs taternicki. O takim szkoleniu powinny pomyśleć osoby, którym marzy się zdobywanie taternickich czy alpejskich wierzchołków, a może i wyższych szczytów. Następnym etapem jest kurs taternicki zimowy, później kurs lodowcowy… sposobów na podnoszenie kompetencji wspinaczkowych jest wiele, ale najważniejsza jest praktyka w skałach, a później w górach, do czego gorąco zachęcamy. Ale najpierw zrób solidne podstawy asekuracji na kursie skałkowym, żeby to wszystko szło gładko, bezpiecznie i z głową!

150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze - prezent dla kursantów
150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze – prezent dla kursantów Akademii Wspinania climb2change

A co jeśli nie wiesz, czy wspinanie jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś jedną z tych osób, która może by chciała, ale jeszcze nie wiesz, lub po prostu chcesz aktywnie, inaczej spędzić swój dzień, to możesz wybrać się na ściankę wspinaczkową, lub na nasz Climbing Day. To drugie to świetna próba w skałkach. Zobaczysz, czy wspinanie sprawi Ci przyjemność i chcesz w to iść oraz przeżyjesz niesamowitą przygodę. Jeden dzień wspinaczki w skałkach pozwoli Ci poznać podstawy asekuracji, ale przede wszystkim będziesz się dużo wspinać i sprawdzisz, czy wspinanie skałkowe to sport dla Ciebie, czy może będzie to raczej okazjonalne zajęcie. J

Mam nadzieję że to wszystko, co jest wyżej napisane nie brzmi zbyt strasznie, i pomoże CI zdecydować, jaki kurs wspinaczkowy wybrać.

A jeśli nie znasz połowy słów z tego artykułu, nie martw się, mamy na to radę. Zajrzyj TUTAJ, do naszego słownika pojęć wspinaczkowych, większość jest w nim wyjaśniona.

Jeśli zdecydujesz się na kurs, to dzień po dniu, godzina po godzinie, pod okiem instruktora wspinaczki, a co najważniejsze, w swoim tempie, nauczysz się wszystkiego, o czym wyżej piszę. I przeżyjesz niesamowitą przygodę w bezpiecznej atmosferze! Gwarantujemy!


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *