Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Jaki kurs wspinaczki wybrać? Jakie są rodzaje kursów wspinaczki?

Dziś bardzo krótko postaram się odpowiedzieć na pytania o to, jakie są rodzaje kursów wspinaczki oraz jaki kurs wspinaczki wybrać. Mam nadzieję że ten artykuł okaże się pomocny podczas wyboru kursu, przed którym być może właśnie stoisz. Zanim przejdę dalej, wyjaśnię tylko, że

Istnieje kilka odmian wspinaczki:

Wspinaczka halowa ma miejsce wtedy, gdy wspinamy się wewnątrz, na ściankach, w sztucznych obiektach w halach.

Bouldering to wspinanie po niskich formacjach skalnych lub na ściance wspinaczkowej, bez używania asekuracji.

Wspinaczka skałkowa to wspinaczka w skałkach, inaczej to wspinaczka sportowa, po drogach, które są wyposażone w stałe punkty do asekuracji i stanowiska. Czasem to wspinaczka tylko po krótkich drogach, ale w skałkach trafiają się również drogi składające się z kilku odcinków – tak zwanych wyciągów.

Wspinanie tradycyjne inaczej zwane wspinaniem na własnej asekuracji, to wspinanie po drogach wspinaczkowych, które są pozbawione ringów. Do asekuracji używa się specjalnych przyrządów do asekuracji, ogólnie określanych jako „kości”.

Wspinaczka wysokogórska to już wspinanie w górach wysokich, po drogach, które mają więcej niż jeden odcinek, czyli jest to wspinaczka wielowyciągowa po drogach ubezpieczonych oraz, najczęściej nieubezpieczonych.

Na podstawowych kursach wspinaczki zajmujemy się głównie dwoma środkowymi odmianami wspinaczki, czyli wspinaczką sportową oraz tradycyjną, które to przygotowują do wspinania skałkowego i kolejno, wysokogórskiego, np. w Tatrach

Czym różnią się od siebie kursy wspinaczki?

Najważniejszym „zadaniem kursu wspinaczki”, a właściwie instruktora, który prowadzi zajęcia jest przekazanie wiedzy dotyczącej asekuracji podczas wspinania. To jest bardzo duży zakres materiału. W dużym uproszczeniu jest to wiedza dotycząca wspinania po drogach ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych. Ta wiedza, to kwestia Twojego bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest, aby została przekazana właściwie oraz dobrze utrwalona.

Ponieważ materiału jest sporo, najczęściej kurs wspinaczki dzieli się na dwa etapy. Można zrobić je z przerwami, a można przerobić materiał w czasie jednego długiego kursu. To główna różnica w podstawowych kursach wspinaczki. W dalszej części artykułu wyjaśniam różnicę i omawiam program kursów, dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki kurs wspinaczki wybrać.

Każda szkoła może samodzielnie ustalić ile jaki kurs trwa. My zdecydowaliśmy, że 4 dni dla kursu wspinaczki sportowej (po drogach ubezpieczonych) i kursu wspinaczki na własnej asekuracji (po drogach nieubezpieczonych) to MINIMUM, aby materiał przerobić i utrwalić!

Kurs skałkowy „pełen”, 6-dniowy ZWANY POSTAWOWYM KURSEM SKAŁKOWYM, to połączenie tych dwóch etapów. Najczęściej trwa 6 dni. Czasu na utrwalanie jest mniej, wszystko robi się znacznie szybciej, no i jest mniej czasu na praktykę.

Kursy wspinaczki odbywają się w różnych rejonach Polski.

Bardzo popularnym miejscem prowadzenia kursów wspinaczki jest Jura Krakowska (my prowadzimy zajęcia właśnie tu). Można zrobić kurs wspinaczki również na Jurze Częstochowskiej lub w Sokolikach (okolice Jeleniej Góry). Niektóre szkoły wspinania robią kursy rozszerzone o wspinanie w Sokolikach lub na Jurze (czyli kurs jest trochę tu, a trochę tu), wtedy czas trwania takiego kursu to 8-12 dni.

Podsumowując, kursy wspinaczki trwają od 2 do 12 dni i mogą mieć różny program, w zależności od szkoły wspinania, a co za tym idzie, cena kursu będzie inna w zależności od czasu jego trwania, programu i miejsca.

Warto pamiętać, że kurs wspinaczki sportowej kursowi o tej samej nazwie nie równy, dlatego przed podjęciem decyzji o tym, jaki kurs wybrać, warto sprawdzić dokładnie co mieści się w szkoleniu – jaki program jest realizowany. Podobnie ma się sprawa z kursami po drogach nieubezpieczonych.

Jedynym ustandaryzowanym szkoleniem jest podstawowy kurs wspinaczki skalnej 6-dniowy. Ten każda szkoła wspinania realizuje według takiego samego programu.

Istnieją 3 rodzaje kursów wspinaczkowych dla osób początkujących

A przynajmniej tak się utarło, szkoły starają się nie wprowadzać tutaj zamieszania. Ale tak naprawdę, to są dwa kursy dla osób początkujących. Osoby początkujące powinny wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych albo podstawowy kurs wspinaczki skalnej. Trzeci kurs – po drogach nieubezpieczonych (traktowany jako podstawowy, cz. II) jest uzupełnieniem kursu po drogach sportowych, więc tak naprawdę to jest kurs dla osób średniozaawansowanych.

Dlaczego jednocześnie jest to dalej kurs podstawowy? Bo obejmuje materiał z pełnego kursu skałkowego, który jest kursem podstawowym. Zakręcone, prawda? Zatem

Podsumujmy, jakie są kursy wspinaczki dla osób początkujących i jaki kurs wspinaczki wybrać?

Najprostszy kurs wspinaczki, dla osób zupełnie początkujących, to kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych zwany inaczej kursem wspinaczki sportowej lub kursem wspinaczki I stopnia.

Jego uzupełnieniem, czyli drugą częścią jest Kurs wspinaczki na własnej asekuracji, czyli podstawowy kurs wspinaczki cz. II kursy.

Te dwa kursy połączone w całość tworzą kurs skałkowy pełen, czy tak zwany kurs skałkowy 6-dniowy. Jest on najbardziej popularny, ponieważ zawiera w sobie elementy obu kursów. W środowisku instruktorskim żartujemy sobie, że jest to kurs przyspieszony, bo trwa tylko 6 dni, a wiedzy do przekazania jest bardzo dużo.

Czyli osoba początkująca powinna wybrać kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych lub podstawowy kurs wspinaczki skalnej.

Przejdźmy teraz do opisów poszczególnych kursów i tego, czego można się na takim kursie nauczyć.

 

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Czego nauczysz się na kursie wspinaczki?

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. I, inaczej: kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych, kurs wspinaczki sportowej

Taki kurs powinien trwać minimum 4 dni. Program szkolenia obejmuje naukę wspinania i asekuracji po drogach wyposażonych w stałe punkty do asekuracji – ringi i spity oraz ringi lub stanowiska zjazdowe. To w wielkim uproszczeniu. Obszerniej wyjaśniam te zagadnienia w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki I stopnia. Będzie udostępniony niebawem.

Na podstawowym kursie wspinaczki I stopnia nauczysz się:

 • Poprawnej asekuracji z użyciem przyrządu asekuracyjno zjazdowego
 • Poprawnego wiązania się liną do uprzęży
 • Jak bezpiecznie opuścić swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Jak prowadzić drogi wspinaczkowe, jak poprawnie korzystać z ekspresów i wpinać do nich linę
 • Co zrobić po skończonej drodze, czyli jak bezpiecznie przewiązać się w stanowisku i zostać opuszczonym w dół
 • Jak samodzielnie zjechać po linie
 • Jak samemu zbudować stanowisko ze stałych punktów oraz jak przygotować stanowisko do wspinania na tzw. „wędkę”
 • Jak rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne, np. jak wycofać się z drogi, której nie potrafimy przejść do końca
 • Jak wspinać się po drodze, która ma więcej niż jeden wyciąg
 • Jak asekurować osobę, która wspina się na drugą

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I polecamy osobom, które

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają, ale chcą usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, rekreacyjnie, sportowo lub z rodziną

Podstawowy kurs wspinaczki, cz. I możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, cz. II, inaczej: kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych, kurs wspinaczki na własnej asekuracji

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji powinien trwać również minimum 4 dni. To jest kurs dla osób, które już umieją asekurować i wspinać się po drogach ubezpieczonych, najlepiej są po kursie po drogach ubezpieczonych.

Na tym kursie można nauczyć się zakładania własnych punktów asekuracyjnych oraz wspinania w zespole po drogach dwuwyciągowych. To świetne przygotowanie do wspinania w górach wysokich, np. w Tatrach. W programie jest również rozwiązywanie sytuacji awaryjnych, np. podchodzenie po linie. Co to wszystko, co opisuję poniżej dokładnie znaczy, opisuję w artykule Czego nauczysz się na kursie wspinaczki II stopnia (na własnej asekuracji), który niebawem zostanie udostępniony.

Na podstawowym kursie wspinaczki cz. II uzupełnisz wiedzę o wspinanie na własnej asekuracji, czyli nauczysz się:

 • Zakładać własne punkty do asekuracji za pomocą „kości”
 • Wykorzystywać punktów asekuracyjne stworzone przez naturę
 • Budować stanowiska z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinać się w zespole, po drogach dwuwyciągowych – asekurować partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżać po linie
 • Rozwiązywać drobne sytuacje awaryjne – np. podchodzić po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusaków”

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II polecamy osobom, które:

 • Są po kursie dla początkujących (część I)
 • Chcą się wspinać na własnej asekuracji
 • Już się wspinają i chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Które chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki cz. II możesz zarezerwować TUTAJ.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej, całość, inaczej: kurs skałkowy, kurs wspinaczki skalnej

Ten kurs trwa 6 dni i jest najbardziej popularny. Już od kilkudziesięciu lat to właśnie od niego swoją przygodę rozpoczynają osoby, które chcą się wspinać w Tatach. Ten kurs to połączenie dwóch kursów, o których piszę wyżej. Kurs skałkowy obejmuje w sumie obszerny materiał, który daje podstawy do dalszego szkolenia w górach wysokich. Jest on niezbędny do tego, aby móc zrobić później kurs taternicki. Dokładny opis tego kursu znajdziesz w artykule: Czego nauczysz się na kursie skałkowym.

Na kursie skałkowym nauczysz się tego wszystkiego, czego na kursie I i II stopnia, podsumowując będzie to:

 • Poprawna asekuracji, poprawne wiązania się liną do uprzęży, właściwe korzystanie z przyrządów do asekuracji
 • Poprawne opuszczanie swojego partnera po tym, jak skończy drogę wspinaczkową
 • Prowadzenie drogi wspinaczkowej, poprawne korzystanie z ekspresów i wpinanie do nich liny
 • Bezpiecznie przewiązanie się w stanowisku
 • Zakładanie własnych punktów do asekuracji za pomocą „kości” oraz z punktów naturalnych
 • Budowanie stanowisk z gotowych punktów do asekuracji oraz z własnych punktów asekuracyjnych
 • Wspinaczka w zespole, po drogach wielowyciągowych – asekurowanie partnera, który wspina się na drugiego i zjeżdżanie po linie
 • Rozwiązywanie drobnych sytuacje awaryjnych – np. podchodzenie po linie za pomocą węzłów samozaciskowych, tak zwanych „prusików”, pomoc partnerowi w podejściu w górę, gdy nie ma siły.

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej polecamy osobom, które:

 • Nigdy wcześniej się nie wspinały
 • Mają małe doświadczenie wspinaczkowe
 • Już się wspinają ale chcą sobie przypomnieć i usystematyzować swoja wiedzę
 • Chcą się wspinać w skałkach, po drogach ubezpieczonych oraz na własnej asekuracji
 • Chcą wspinać się w górach wysokich i wziąć udział w kursie taternickim

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej możesz zarezerwować TUTAJ.

Oczywiście edukacja wspinaczkowa i górska nie kończy się na kursach skałkowych. Przygodę ze wspinaczką można zacząć na ściance wspinaczkowej, a później ruszyć w skałki. Nie zmienia to faktu, ze wtedy też czeka Cię kurs skałkowy. Zatem

Jaki kurs wspinaczki wybrać, jeśli żaden z powyższych Cię nie interesuje?

Jeśli żaden powyższych kursów nie spełnia Twoich oczekiwań, nie czujesz, że to jest to, to masz jeszcze kilka opcji. Możesz umówić się na

Indywidualny kurs wspinaczki z instruktorem

Najlepiej zapisać się na takie zajęcia z kimś w parze, aby instruktor mógł zająć się nauczaniem, a nie wspinaniem – aby dokładnie patrzył co i jak robisz, sprawdzał, korygował, tłumaczył – jak ma to miejsce podczas kursu. Instruktor ma być obok. To bardzo ważne.

Jeśli chcesz zarezerwować indywidualne zajęcia, napisz do nas e-mail: climb2change.pl@gmail.com

Zimą, kiedy nie za bardzo można wspinać się w Polsce organizujemy

Warsztaty wspinaczkowe za granicą

Warsztaty wspinaczkowe organizujemy na Sycylii, latamy na warsztaty wspinaczkowe do Hiszpanii, organizujemy nawet warsztaty wspinaczkowe w Maroku. Na warsztatach realizujemy podobny program, jak na kursie wspinaczki po drogach ubezpieczonych, więc to też dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć się wspinać, lub aktywnie spędzić urlop. Jest to połączenie podróży – wypadku w ciepłe kraje, z aktywnym wypoczynkiem i zdobywaniem nowych doświadczeń i umiejętności. Na warsztatach wspinaczkowych za granicą odnajdą się również osoby po kursach podstawowych, które chcą odświeżyć wiedzę i nabrać jeszcze większego doświadczenia pod okiem instruktora.

Osoby które już się wspinają, są po kursach wspinaczki, a potrzebują nieco odświeżyć wiedzę, mogą wybrać się na kurs wspinaczki po drogach nieubezpieczonych lub skorzystać z webinariów – warsztatów wspinaczkowych online. Przygotowaliśmy całą serię, która pomaga odświeżyć wiedzę z zakresu wspinaczki sportowej, po drogach ubezpieczonych.

Warsztaty wspinaczkowe online obejmują tematy:

Sprzęt na drogi sportowe i zasady jego używania – KLIKNIJ I ZOBACZ

Prowadzenie drogi wspinaczkowej i przewiązywanie się w stanowisku- KLIKNIJ I ZOBACZ

Zjazd po linie – KLIKNIJ I ZOBACZ

Wspinanie w zespole – KLIKNIJ I ZOBACZ

Budowa stanowisk asekuracyjno – zjazdowych- KLIKNIJ I ZOBACZ

Dokładne opisy tych nagrań znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów, wystarczy kliknąć w linki.

Co dalej po kursie wspinaczkowym?

Po skończonym kursie wspinaczki najważniejsza jest praktyka i regularne treningi. Jeśli chcesz wspinać się w skałkach, to oczywiście na takim kursie możesz skończyć swoją edukację, on wystarczy do tego, by bezpiecznie się wspinać.

Z naszej strony dodam jeszcze, że po kursie w naszej Akademii Wspinania climb2change nie zostajesz sam! Możesz dołączyć do naszej grupy VIP na Facebooku, w której możesz zadawać nurtujące Cię pytania. W tej grupie znajdziesz innych kursantów z naszej Akademii. Na pytanie odpowiadają instruktorzy szkolący oraz inni uczestnicy szkoleń – można się wymienić doświadczeniami i dyskutować! Fajnie, prawda?

A ponadto dostaniesz od nas fajnego mini e-booka, w którym znajdziesz 150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze. Dzięki niemu poznasz fajne rejony i drogi wspinaczkowe, które na prawdę warto w swoim życiu przejść! Ten ebook ma formę praktycznej check listy do odhaczania, pobierzesz go na swój telefon i heja!

Jeśli planujesz wspinanie w górach wysokich, to kolejnym etapem górskiej edukacji jest kurs taternicki. O takim szkoleniu powinny pomyśleć osoby, którym marzy się zdobywanie taternickich czy alpejskich wierzchołków, a może i wyższych szczytów. Następnym etapem jest kurs taternicki zimowy, później kurs lodowcowy… sposobów na podnoszenie kompetencji wspinaczkowych jest wiele, ale najważniejsza jest praktyka w skałach, a później w górach, do czego gorąco zachęcamy. Ale najpierw zrób solidne podstawy asekuracji na kursie skałkowym, żeby to wszystko szło gładko, bezpiecznie i z głową!

150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze - prezent dla kursantów
150 Najlepszych dróg wspinaczkowych na Jurze – prezent dla kursantów Akademii Wspinania climb2change

A co jeśli nie wiesz, czy wspinanie jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś jedną z tych osób, która może by chciała, ale jeszcze nie wiesz, lub po prostu chcesz aktywnie, inaczej spędzić swój dzień, to możesz wybrać się na ściankę wspinaczkową, lub na nasz Climbing Day. To drugie to świetna próba w skałkach. Zobaczysz, czy wspinanie sprawi Ci przyjemność i chcesz w to iść oraz przeżyjesz niesamowitą przygodę. Jeden dzień wspinaczki w skałkach pozwoli Ci poznać podstawy asekuracji, ale przede wszystkim będziesz się dużo wspinać i sprawdzisz, czy wspinanie skałkowe to sport dla Ciebie, czy może będzie to raczej okazjonalne zajęcie. J

Mam nadzieję że to wszystko, co jest wyżej napisane nie brzmi zbyt strasznie, i pomoże CI zdecydować, jaki kurs wspinaczkowy wybrać.

A jeśli nie znasz połowy słów z tego artykułu, nie martw się, mamy na to radę. Zajrzyj TUTAJ, do naszego słownika pojęć wspinaczkowych, większość jest w nim wyjaśniona.

Jeśli zdecydujesz się na kurs, to dzień po dniu, godzina po godzinie, pod okiem instruktora wspinaczki, a co najważniejsze, w swoim tempie, nauczysz się wszystkiego, o czym wyżej piszę. I przeżyjesz niesamowitą przygodę w bezpiecznej atmosferze! Gwarantujemy!


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Bony Podarunkowe do Akademii Wspinania climb2change

Bon podarunkowy do Akademii Wspinania to oryginalny pomysł na prezent.

Nowość! Bony Podarunkowe do Akademii Wspinania climb2change

Jeżeli nie wiesz, co podarować na prezent, wybierz Bon Podarunkowy do Akademii Wspinania climb2change.  Wystarczy, że wybierzesz kwotę, którą chciałbyś przeznaczyć i wręczysz prezent, który można wymienić na dowolne przeżycie z naszej oferty!

Kwoty dostępne to 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł. Możesz również wybrać konkretne wydarzenie i podarować je w prezencie. Koszt wysyłki bonu to 14 zł.

Wszystkie informacje znajdziesz z zakładce >BONY<

Bon podarunkowy do Akademii Wspinania to oryginalny pomysł na prezent.
Bon podarunkowy do Akademii Wspinania to oryginalny pomysł na prezent.

Słownik pojęć wspinaczkowych

Słownik pojęć wspinaczkowych

Początki wspinania są trudne, kiedy nie rozumiesz podstawowych pojęć. Specyficzny język jest jednak do ogarnięcia. Poniżej znajdziesz wytłumaczenie podstawowych pojęć, jakie są używane we wspinaczce. Przedstawiamy mini

Słownik pojęć wspinaczkowych

Asekuracja – zabezpieczenie się wspinającego się zespołu przed skutkami odpadnięcia.

Asekurant – osoba, która asekuruje prowadzącego drogę.

Blok – komenda wspinaczkowa – prośba o wybranie nadmiernej ilości liny i zablokowanie jej.

Blokowanie – czynność polegająca na zatrzymaniu ruchu liny.

Biała odwaga – magnezja.

Bouldering – wspinaczka uprawiana na małych formach skalnych.

Crux – najtrudniejsze miejsce na całej drodze wspinaczkowej.

Dach – sufit, okap.

Dolna asekuracja – asekuracja osoby, która prowadzi drogę wspinaczkową.

Droga (wspinaczkowa) – linia wspinaczkowa wytyczona w skale/ na ściance wspinaczkowej, po której się wspinasz.

Ekspres – dwa karabinki połączone taśmą, służące do asekuracji podczas prowadzeni drogi. Wpina się je w punkty asekuracyjne. W zawieszone ekspresy wpina się linę.

Friend – Kość mechaniczna służąca do asekuracji w skale.

Hak – punk asekuracyjny – metalowy klin zakończony uszkiem do wpięcia karabinka. Wbijany w rysy/ pęknięcia skalne za pomocą młotka.

Hakówka – droga wspinaczkowa pokonywana za pomocą sztucznych ułatwień

Heks – kość do asekuracji własnej w kształcie heksagonalnym, o przekroju nieregularnego sześciokąta.

Jebadełko – klucz do kości, służy do wyciągania zaklinowanych w skale kości.

Karabinek – podłużny, metalowy pierścień z otwieranym zamkiem na jednym boku. Niezbędny element wyposażenia wspinaczkowego.

Klama – bardzo dobry, duży i wygodny chwyt, którego można się złapać w czasie wspinaczki.

Kostki, kości – element sprzętu wspinaczkowego służący do asekuracji we wszelkiego rodzaju rysach i pęknięciach skalnych.

Lina asekuracyjna – specjalnie pleciona lina przeznaczona do asekuracji osoby wspinającej się. Zabezpiecza przed skutkami odpadnięcia od ściany.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Lot – moment, w którym osoba wspinająca się spada z drogi wspinaczkowej.

Lufa – duża ekspozycja.

Luz – komenda wspinaczkowa – prośba o wydanie większej ilości liny.

Magnezja – biała odwaga – proszek służący do wysuszania opuszków palców i dłoni oraz zwiększenia tarcia na chwycie wspinaczkowym.

Makaron – splątana lina.

Okap – duża przewieszka.

OS (On Sight, „Onsajt”) – styl pokonywania drogi wspinaczkowej, przejście drogi wspinaczkowej bez jej wcześniejszej znajomości.

Ósemka – podstawowy węzeł wspinaczkowy służący do łączenia uprzęży z liną wspinaczkowa.

 

Prowadzenie drogi wspinaczkowej – wspinanie się drogą wspinaczkową, jako pierwszy na linie.

Przechwyt – ruch wspinaczkowy (sięgnięcie dłonią od chwytu do chwytu).

Przelot – punk asekuracyjny.

Punkt asekuracyjny – punkt, do którego dopina się ekspresy.

Rep, repsznur, repik – cienka linka pomocnicza stosowana do asekuracji podczas zjazdu, w autoratownictwie oraz innych technikach pomocniczych.

Roks – typ kości asekuracyjnej w kształcie klina.

RP (red point) – styl pokonywania drogi wspinaczkowej. Przejście drogi, którą wcześniej się znało (np. powtórzenie, lub wcześniejsze patentowanie).

Spit – punkt asekuracyjny – rodzaj metalowego kołka rozporowego montowanego w skale.

Stanowisko asekuracyjne – miejsce, w którym można w bezpieczny sposób asekurować osobę wspinającą się po drodze wspinaczkowej.

Szpejarka – pętla do wieszania sprzętu wspinaczkowego.

Topo – zbiór szkiców lub zdjęć dróg wspinaczkowych danego rejonu skalnego.

Tricam – typ kości asekuracyjnej o działaniu mimośrodowym.

Uprząż biodrowa – sprzęt wspinaczkowy używany do asekuracji. Składa się z pasa biodrowego oraz dwóch pasów zakładanych na uda. Jest najpopularniejszym rodzajem uprzęży wspinaczkowej.

Wędka – potocznie zwana asekuracja górna.

Wpinka – Moment wpięcia liny w ekspres.

Wyciąg – Odcinek drogi wspinaczkowej nie dłuższy od długości liny.

Wycof – Rezygnacja ze wspinania na skutek załamania pogody lub z powodu zbyt dużych trudności.

Zapieraczka – Technika wspinaczkowa polegająca zapieraniu własnego ciała o przeciwległe ściany.

Żywcować – Wspinać się bez asekuracji.

Zapisz się na wyjazd na via ferraty z Akademią Wspinania climb2change

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Na początku przygody ze wspinaniem pojawia się wiele pytań związanych z bezpieczeństwem.

 • Pewnie boisz się, że w czasie wspinania możesz się poobijać lub spaść?
 • Nie jesteś pewien, czy ten sprzęt Cię utrzyma?
 • Zastanawiasz się, jak wygląda asekuracja?

Na ogół wspinanie wiąże się ze zdobywaniem bardzo wysokich szczytów i gór w Himalajach. O tym najczęściej mówi się w mediach. W naszych filmach z serii #climbyourdreams mówimy jednak o wspinaniu rekreacyjnym, sportowym, które może uprawiać każdy i od którego warto zacząć przygodę z tym sportem. W tym video rozwiewamy wątpliwości i omawiamy kwestię bezpieczeństwa w skałkach.

Intagram Akademia Wspinania

Pamiętaj, że kiedy zachowujesz podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wspinania, raczej nic Ci nie grozi – co najwyżej siniaki i otarcia. To jak jazda na rowerze 😉 Kilka razy trzeba się przewrócić, żeby się nauczyć. Podczas wspinania trzeba zastanawiać się nad tym, co się robi, aby nie zrobić sobie i innym krzywdy. W końcu wspinanie to sport zespołowy.

Większe obrażenia, upadki czy złamania biorą się z wypadków, które w 99% są wynikiem brawury, przeceniania własnych sił oraz braku uwagi osoby wspinającej się lub asekurującej. A więc można im zapobiegać!

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

A jak to jest ze sprzętem do wspinania? Czy sprzęt do wspinania Cię utrzyma, czy możesz mu ufać?

Sprzęt wykorzystywany do wspinania i asekuracji dopuszczony do sprzedaży ma specjalne, międzynarodowe atesty. Wytrzymuje kilkutonowe obciążenia. Na przykład karabinki stosowane do asekuracji muszą mieć wytrzymałość minimum 20 Kn! To 2000 kg!

Współczesne liny wspinaczkowe oraz wszelkie akcesoria stosowane we wspinaniu produkowane są z niezwykle wytrzymałych i trwałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo ich użytkownikom. Wszystkie produkty, które kupuje się w specjalistycznych sklepach spełniają międzynarodowe normy i podczas ich prawidłowego użytkowania, nic złego nie ma prawa się wydarzyć.

Więcej dowiesz się z dzisiejszego video.

Obejrzyj video, i dowiedz się, czy wspinanie jest bezpieczne? >>> KLIK <<<

Facebook Akademii Wspinania climb2change


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Czy każdy może się wspinać?

Czy każdy może się wspinać?

Czy każdy może się wspinać? To pytanie nurtuje wiele osób, które chciałyby rozpocząć wspinaczkę?

Pojawiają się pytania:

 • Czy dam radę?
 • Czy jestem wystarczająco sprawny?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygody ze wspinaniem dla niektórych jest banalnie proste, a inni muszą dobrze przeanalizować możliwości i ryzyko związane z tym sportem. Każdy jest inny i każdy ma różne granice związane z nowymi aktywnościami.

Wspinanie to bardzo przyjemny sport, który zapewnia dużo emocji i adrenaliny. Fakt, że wspinanie można uprawiać na świeżym powietrzu, dodaje mu uroku. Wspinaczka to sport, który bardzo rozwija. Jest to sport ogólnorozwojowy, który pomaga poszerzać nasze znajomości i uczy działania w zespole. Dodatkowo, wspinaczka poprawia koordynację ruchową, zwinność i gibkość.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Można wspinać się w skałkach, górach, na ściance wspinaczkowej. Można uprawiać wspinaczkę latem i zimą, można podróżować na krańce świata. Może to być wspinanie rekreacyjne lub sportowe, wręcz zawodowe. Co człowiek – to inne możliwości. Mimo to, niektórzy spędzają wolny czas w skałkach i górach a inni dalej zastanawiają się nad tym, czy wspinanie jest dla nich… Do której grupy należysz?

Obejrzyj video na blogu CLIMB2CHANGE.PL i dowiedz się, czy każdy może się wspinać! >>>KLIKNIJ TUTAJ ABY OBEJRZEĆ VIDEO<<<

Intagram Akademia Wspinania

Zapisz się na bezpłatny live:  Jak zacząć się wspinać?

Poprowadzimy go w poniedziałek 18.06.2018 r. o g. 20:00 na naszym Facebooku.

Dowiesz się:

 • Jakie są rodzaje wspinaczki?
 • Czy warto zaczynać wspinanie na ściance wspinaczkowej?
 • Czy warto zaczynać wspinanie pod okiem znajomych?
 • Czy wspinaczka to to samo co taternictwo i himalaizm?
 • Opowiemy, o czym musisz wiedzieć, zanim zaczniesz się wspinać?
 • Dlaczego warto zrobić kurs wspinaczkowy?

I wiele, wiele więcej!

Jakie akcesoria do wspinania kupić – Q&A

Jakie dodatkowe akcesoria do wspinania warto kupić?

Akcesoria wspinaczkowe – co kupić?

Z cyklu pytania i odpowiedzi. Tym razem akcesoria/ gadżety wspinaczkowe, które są niezbędne przy wspinaniu i/ lub mogą się przydać.

Kask wspinaczkowy

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Co prawda kask w skałkach nie jest wymagany, ale są miejsca, gdzie jest krucho i lepiej go mieć. Na naszych kursach używaliście kasków Climbing Technology Galaxy. To bardzo uniwersalny i wyjątkowo lekki model, który sprawdzi się podczas wspinaczki sportowej, wielowyciągowej, wysokogórskiej, zimowej a nawet podczas via ferrat.

Kask wspinaczkowy Climbing Technology Galaxy
Kask wspinaczkowy Climbing Technology Galaxy

Plecak sprzętowy

Macie już wybrany sprzęt, ale w czym chcecie go nosić? Do wyboru macie tradycyjne plecaki, kultowe torby Ikea, torby na linę i specjalne plecaki sprzętowe. Plecak linę EB łączy w sobie 3 funkcje – plecaka na sprzęt, torby na linę i płachty. Jest bardzo komfortowy, ma regulowane szelki i miękki panel na plecy. No i te kolory… 🙂

Plecak sprzętowy EB Baroud
Plecak sprzętowy EB Baroud

Woreczek na magnezję

Biała odwaga musi być. Trudno polecić jakiś konkretny woreczek na magnezję, bo na rynku jest tyle ofert, że sami nie wiemy, które nam się podobają najbardziej. Te akcesoria wspinaczkowe, to temat tak indywidualny, że.. po prostu wybierzcie, co wam się podoba. A niebawem przedstawimy Wam nasze firmowe woreczki. Może Wam się spodobają?

Magnezja

Specjaliści powiedzą że magnezja magnezji nie równa. I trochę prawdy w tym jest. Każdy ma swoje preferencje. Warto spróbować różnych firm i znaleźć dla siebie tą najlepszą. W trakcie poszukiwań możecie spróbować tej.

Magnezja Snap
Magnezja Snap

Okulary do asekuracji

Są zwolennicy i przeciwnicy tych okularów. My mamy i korzystamy, szczególnie na długich drogach i przy długiej asekuracji. Okulary nieznacznie powiększają obraz. Są bardzo wygodne w noszeniu, mają dodatkowy pasek naszyję oraz etui i karabinkiem, które można podwiesić od uprzęży.

Okulary do asekuracji Y&Y
Okulary do asekuracji Y&Y

A Wy, co jeszcze byście dodali do gadżetów wspinaczkowych? Jakie są Wasze sprawdzone i przydatne akcesoria?


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

 

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek – Q&A

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek?

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek?

To najczęściej zadawane pytanie podczas naszych kursów 🙂 Żeby Wam trochę ułatwić sprawę, przygotowaliśmy zestawienie najbardziej potrzebnego sprzętu, który pozwala na rozpoczęcie przygody ze wspinaniem. Artykuł jest podzielony na kilka części.

Według nas sprzęt powinno się kupować nowy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto i co robił ze sprzętem używanym. Od sprzętu zależy wasze bezpieczeństwo. My wolimy nie ryzykowaćMiejcie to na uwadze dokonując wyboru.

Poniższe zestawienie opiera się na sprzęcie dostępnym w naszym zaprzyjaźnionym sklepie Skalnik.pl. Przy wyborze poszczególnych akcesoriów wspinaczkowych kierowaliśmy się doświadczeniem i wygodą w użytkowaniu, jakością oraz ceną.

Zapisz się na kurs skałkowy do Akademii Wspinania climb2change

Uprząż wspinaczkowa

Bez niej można tylko solować, czego nie polecamy 😉 Uprząż najlepiej przymierzyć w sklepie, zawisnąć na niej i sprawdzić, czy jest wygodna i pasuje do sylwetki. Bardzo ważne jest, aby końcówki pasków do regulacji miały minimum 8 cm długości. Jest to zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się pasa z klamry.

Lekką i w pełni regulowaną uprzężą jest model Buoux, polskiej firmy Lhoste. Ma dwie, tak zwane „szybkie klamry” przy pasie biodrowym oraz na pętlach udowych. To model uniwersalny, który sprawdzi się zarówno podczas wspinania sportowego, jak i wysokogórskiego.

Uprząż wspinaczkowa Lhotse Buoux
Uprząż wspinaczkowa Lhotse Buoux

Buty wspinaczkowe

Często pytacie – jakie buty wspinaczkowe kupić? Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Sprawa wygląda tak, że trzeba wiedzieć, czy na pewno będziecie się wspinać i z jaką częstotliwością będziecie się wspinać 😉 Jeśli jeszcze nie wiecie, czy to sport dla was lub zamierzacie wspinać się rekreacyjnie, od czasu, do czasu – to w zupełności wystarczą „najtańsze” buty z decathlona. Osoby, które zamierzają ze wspinania uczynić częstszą aktywność mogą zainwestować np. w buty EB Thorn. W późniejszym etapie, kiedy będziecie przymierzać się do super trudnych dróg, możecie myśleć o specjalistycznych butach.

Ważne jest to, żeby buty były lekko przyciasne a place lekko podgięte. Pięta buta powinna być wypełniona. Pamiętajcie też, ze but lekko się rozciąga i dopasowuje do kształtu stopy. Na początku nie jest to komfortowe, ale buty te nosimy tylko kilka- kilkanaście minut podczas wspinania. Pamiętajcie,  że buty wspinaczkowe mają służyć do wspinania, a nie do chodzenia.

Buty wspinaczkowe EB Torh
Buty wspinaczkowe EB Torh

Lina wspinaczkowa

Jaką linę wspinaczkową kupić i na co zwrócić uwagę przy jej wyborze? Na początek kupuje się linę o średnicy około 10 mm. Nie chodzi o to, żeby była cienka, tylko o to, żeby Wam się dobrze asekurowało. Grubsza lina powoduje lepsze tarcie w przyrządzie, a co za tym idzie, większe wyczucie i lepszą asekurację. 60 m to długość optymalna, jeśli chodzi o Polskę.

Przy wyborze liny należy zwrócić uwagę na ilość odpadnięć: określa wytrzymałość liny. Im wyższy tym lepiej, – tym więcej rwań lina wytrzymuje. Dla liny pojedynczej jest to minimum 5.

Ważnym parametrem jest również siła graniczna: to siła działająca na wspinacza podczas hamowania lotu przez linę. Dla organizmu ludzkiego ta wartość może wynosić maksymalnie 12 kN. Przyjmuje się, że powyżej tej granicy ciało ludzkie nie wytrzyma przeciążeń. Im mniejsza siła, tym hamowanie lotu będzie łagodniejsze i amortyzacja podczas lotu będzie lepsza.

Oczywiście najważniejszą rzeczą przy wyborze liny wspinaczkowej i pozostałego sprzętu jest kolor 😉

Na początek możecie wypróbować linę Roca Nature 10,1 mm.

LINA ROCKA 10,1MM NATURE 60M
Lina Roca 10,1 mm

Ekspresy wspinaczkowe

Ekspresy, to dwa karabinki połączone taśmą, niezbędne przy wspinaniu z dołem. Na początek przyda się Wam 12 sztuk. 6 krótkich – 12 cm, 3 średniej długości – 16-17 cm, i 3 długie – 22 cm. To czy mają być ekspresy z pełnym zamkiem, czy agrafkowe, zależy od was. Te z zamkiem – agrafką są lżejsze i łatwiej wpina się w nie linę. Lepiej sprawdzą się zimą, bo zamki nie zamarzają tak łatwo, jak w pełnych karabinkach. Nasza propozycja na początek.

Zestaw ekspresów Ocun Hawk 12 cm
Zestaw ekspresów Ocun Hawk 12 cm
Ekspres Climbing Technology Lime 17 cm
Ekspres Climbing Technology Lime 17 cm
Ekspres Climbing Technology Lime 22 cm
Ekspres Climbing Technology Lime 22 cm

 

Karabinki typu HMS

Jaki sprzęt wspinaczkowy kupić na początek? Do asekuracji potrzebne są karabinki zakręcane.  Na pierwszy rzut oka może Wam się wydać, że wszystkie są takie same, jednak pozory mylą. Najważniejsze, aby karabinki, które będziecie nosić jako zestaw osobisty były typu HMS, czyli były przystosowane do współpracy z węzłem zwanym HMS (niem. Halb Mastwurf Sicherung) – półwyblinką. Do zestawu osobistego potrzeba minimum 3 sztuk. Do pracy z przyrządem asekuracyjnym możecie kupić:

Karabinek HMS Skylotec Passo
Karabinek HMS Skylotec Passo

A pozostałe 2 karabinki HMS mogą być takie same, lub na przykład takie:

Karabinek HMS Climbing Technology Snap
Karabinek HMS Climbing Technology Snap

Przyrząd asekuracyjno – zjazdowy

Do asekuracji partnera potrzeby jest przyrząd asekuracyjno – zjazdowy. Najbardziej uniwersalne są przyrządy wielofunkcyjne i z takimi spotkaliście się na naszych kursach. Wielofunkcyjne – to znaczy, że można nimi asekurować partnera z górnego stanowiska. Kubki sportowe się do tego nie nadają. Kilka naszych propozycji „kubków” poniżej.

Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Climbing Technology Be Up
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Climbing Technology Be Up
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy DMM pivot
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy DMM Pivot
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Ocun Ferry
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Ocun Ferry – można kupić w zestawie z karabinkiem HMS
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Petzl Reverso
Przyrząd asekuracyjno zjazdowy Petzl Reverso

Na początek ten sprzęt Wam wystarczy. O tym, co poza tym warto kupić przeczytacie w kolejnych artykułach. Przyda się jeszcze sprzęt do budowania stanowisk, czy robienia lonży, a także do własnej asekuracji czy autoratownictwa… Niebawem napiszemy więcej. Stay tuned!


Sprawdź pozostałe artykuły z tej serii:

Czy każdy może się wspinać?

Czy wspinanie to drogi sport?

Czy wspinanie jest bezpieczne?

Gdzie w Polsce można się wspinać?

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Jakie buty do wspinania wybrać? KLIK

Gdzie odbywają się kursy wspinaczki i szkolenia wysokogórskie- Q&A

Gdzie odbywają się szkolenia wspinaczkowe i kursy wysokogórskie

Dziś zapraszam na drugą część pytań i odpowiedzi dotyczących kursów wspinaczki, które prowadzimy. W tym krótkim artykule przedstawimy miejsca, w których prowadzimy zajęcia.

Gdzie odbywają się kursy skałkowe?

Kursy skałkowe prowadzimy się głównie w Polsce, na Jurze Krakowskiej, dokładniej w Dolinkach Podkrakowskich. Jest tu kilka pięknych dolin, z których wyrastają wapienne skały, po których można się wspinać. To wspaniałe miejsce do tego, aby postawić swoje pierwsze kroki we wspinaczce.

Organizujemy również kursy wspinaczki za granicą – na Sycylii, w Hiszpanii i w Maroko.

Kurs wspinaczki na Jurze Południowej pod Krakowem, kurs autoratownictwa na via ferratch

Najczęściej nasze kursy wspinaczkowe odbywają się pod Krakowem. Dolinki Podkrakowskie to wyjątkowo malowniczy rejon dolin i wąwozów znajdujący się na południu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, na zachód ok Krakowa. Wśród dolinek można wyróżnić Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki, Dolinę Bolechowicką , Dolinę Kluczwody, Dolinę Kobylańską, Dolinę Racławki, Dolinę Brzoskwinki, Dolinę Eliaszówki oraz wiele innych. Oferują piękne krajobrazy, zabytki i inne atrakcje. Dla nas wspinaczy niosą pełne wyzwań rejony wspinaczkowe.

Najczęściej szkolimy w Dolinie Bolechowickiej, Dolinie Kobylańskiej, Dolinie Będkowskiej i w Słonecznych Skałach w Dolinie Szklarki. Wszystkie te rejony leżą w odległości mniej niż 20km od Krakowa. Miejsca te są bardzo atrakcyjne widokowo, piękne krajobrazowo oraz bogate przyrodniczo.

Gdzie odbywają się kursy wysokogórskie?

Kursy turystyki wysokogórskiej odbywają się w Tatrach Wysokich, w rejonach Hali Gąsienicowej, na Hali Kondratowej czy w Dolinie Lejowej.

Prowadzimy również kursy Autoratownictwo na via ferratch, które są realizowane w Polsce, w Dolinkach Podkrakowskich.

Kurs taternicki w Tatrach Wysokich, kursy wysokogórskie

Jeśli zdecydujesz się na kurs turystyki wysokogórskiej, letni lub zimowy, albo wybierzesz kurs taternicki – będzie miał on miejsce w Tatrach Wysokich. Szkolenia odbywają się w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego oraz Morskiego Oka.

Kursy via ferrata, wyjazdy wspinaczkowe

Mamy kilka wyjazdów w ofercie. Na via ferraty jeździmy do Austrii, Czech, Słowacji i Włoch. Warsztaty wspinaczkowe prowadzimy na Sycylii, w Hiszpanii oraz w Maroko.

Gdzie szukać noclegu na kursie wspinaczki lub kursie wysokogórskim?

W zależności od rejonu, w którym odbywa się kurs wspinaczkowy, są różne możliwości noclegu. Po rezerwacji kursu otrzymujesz od nas informacje o tym, które miejsce będzie najbardziej korzystne. Wstępnie rekomendujemy te miejsca:

Jura południowa – Agroturystyka u Paczyńskich w Bolechowicach. Znajdują się tu pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz bardzo dobrze wyposażona wspólna kuchnia. To bardzo spokojne miejsce, jest blisko do sklepu, do przystanku autobusowego.

Tatry, Zakopane

Schronisko nad Morskim Okiem – najpiękniejszym jeziorem tatrzańskim otoczonym najwyższymi szczytami Tatr Polskich. Koszt noclegu w pokoju wieloosobowym to 50-80 zł/ doba.

Rejon Hali Gąsienicowej słynie z pięknych, wysokogórskich szlaków turystycznych dla zaawansowanych oraz dróg wspinaczkowych. Tutaj położone jest  Schronisko Murowaniec. Cena noclegu to koszt 40-80 zł/doba. W obu schroniskach pokoje są wieloosobowe.

Obozy wspinaczkowe – Noclegi podczas obozów wspinaczkowych są rezerwowane w różnych, sprawdzonych przez nas miejscach. W opisie wydarzeń zawsze znajdują się informacje i linki do tych miejsc.

Wyjazdy na via ferraty – noclegi rezerwujemy w sprawdzonych ośrodkach, pensjonatach lub polach kampingowych. Dobieramy je w zależności od miejsca i ilości uczestników.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas email: climb2change.pl@gmail.com


Sprawdź pozostałe pomocne artykuły:

Co zabrać ze sobą na kurs wspinaczki skałkowej – Q&A

Jak wybrać buty do wspinania? KLIK

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

A jeśli nie wiesz, jaki kurs będzie dla Ciebie dobry, przeczytaj TEN ARTYKUŁ.

Co zabrać ze sobą na kurs wspinaczki skałkowej – Q&A

Co ze sobą zabrać na kurs wspinaczki?

Zapraszam do lektury wszystkie osoby, które wybierają się na szkolenie do Akademii Wspinania climb2change. W tym artykule, który jest jednym z kilku z serii Q&A, zebrałam najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, co należy ze sobą zabrać na kurs wspinaczki skałkowej. Oprócz tego, odpowiadam tu na pytania, czy kurs wspinaczki jest dla osób początkujących, czy potrzebujesz swój sprzęt, itp.

Informacje o innych kursach znajdują się w osobnych artykułach, które niebawem podlinkuję.

Czy kursy wspinaczki są dla osób początkujących?

Tak, kursy wspinaczki skałkowej, czy kursy wspinaczki po drogach ubezpieczonych są dla osób początkujących, również takich, które nigdy się nie wspinały.

Jako osoba początkująca możesz skorzystać z tych dwóch kursów:

Artykuł o tym, jaki kurs wspinaczki wybrać znajduje się pod TYM LINKIEM. Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki kurs wspinaczki wybrać, przeczytaj TEN ARTYKUŁ.

UWAGA! Jeśli nie chcesz kursu wspinaczki, a po prostu chcesz zobaczyć, czym jest wspinanie, chcesz aktywnie spędzić swój czas, zarezerwuj Climbing Day – KLIK!

Co zabrać ze sobą na kurs wspinaczkowy?

Na kurs wspinaczkowy należy zabrać ze sobą wszystko to, co sprawi, że spędzisz ten czas miło i przyjemnie, pamiętając przy tym, że spędzisz go na świeżym powietrzu. Wygodne ubrania, najlepiej sportowe, należy dopasować do warunków i temperatury. Zabierz wygodne buty do podejść pod skałki oraz OBOWIĄZKOWO BUTY WSPINACZKOWE. Jeśli nie wiesz, jakie buty do wspinaczki kupić, przeczytaj TEN ARTYKUŁ.

Konieczny jest plecak, jedzenie i woda, a nawet ciepły napój w termosie, które zapewnią energię na 7-8 godzin zajęć. Może jakaś słodka przekąska?

Jak się ubrać na kurs wspinaczkowy?

Na kurs wspinaczkowy zabierz ubrania, które nie krępują Twoich ruchów. Nie musisz wyglądać, jak alpinista. Wystarczą zwyczajne spodnie z bawełny, dresy lub leginsy. Zabierz ze sobą ciepłe ubrania, a w przypadku zapowiadanych deszczów kurtkę przeciwdeszczową. Polecam również zabrać również parasolkę i wodoodporne buty.

Jakie buty zabrać na kurs wspinaczkowy?

Teren, w którym działamy to dolinki, ale pod skały trzeba podejść w górę. Będziesz się przemieszczać w różne rejony. Oprócz butów do wspinania, weź wygodne adidasy lub lekkie buty podejściowe. Latem mogą być sandały.

Czy muszę mieć swoje buty wspinaczkowe na kursie wspinaczki?

Tak, potrzebujesz buty wspinaczkowe na kurs wspinaczki. Będzie Ci łatwiej i już podczas trwania kursu będziesz mógł popracować nad techniką wspinaczkową. O tym jakie buty do wspinania kupić na początek możesz przeczytać w TYM ARTYKULE.

Czy potrzebuję własny sprzęt wspinaczkowy na kurs skałkowy?

Nie musisz  mieć swojego sprzętu wspinaczkowego. Zapewniamy cały sprzęt wspinaczkowy (uprzęże, liny, kaski, przyrządy itd.) posiadający atest Międzynarodowej Organizacji Alpinistycznej UIAA oraz Unii Europejskiej CE. Ze względów higienicznych nie wypożyczamy butów wspinaczkowych. Jeśli masz swoją uprząż, zestaw osobisty i inne akcesoria – weź ze sobą. Na miejscu sprawdzimy, czy możesz ich używać podczas trwania kursu oraz czy są odpowiednie. I wiaodmo, swoje zawsze lepsze niż pożyczone.

Przyjeżdżasz na dłużej? Poglądowa lista rzeczy wygląda tak:

 • Dokumenty,
 • Środki higieny osobistej,
 • Ubrania na zmianę, dopasowane do warunków pogodowych (przeciwdeszczowe i parasol w przypadku zapowiadanych opadów),
 • Wygodne buty do podejścia pod skałki, latem mogą to być sandały,
 • Buty do wspinania,
 • Coś do ochrony głowy przed słońcem,
 • Pieniądze,
 • Jedzenie,
 • Lekarstwa,
 • Termos,
 • Aparat fotograficzny,
 • Krem przeciwsłoneczny, z filtrem UV,
 • Plecak (na czas trwania kursu udostępniamy jeden plecak ze sprzętem na parę wspinaczkową),
 • A jeśli zamierzasz spać pod chmurką – to cały zestaw do biwakowania.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, żeby sprawdzić pogodę przed kursem. Nasze szkolenia to nie lekcja surwiwalu, ale są prowadzone na świeżym powietrzu, w terenie. Ubiór i buty dopasuj do specyfiki prowadzonych zajęć oraz warunków atmosferycznych.

Bądź gotowy na bardzo intensywne dni. Codziennie będziesz się dużo wspinać oraz dostaniesz porcję nowej wiedzy – zajęcia praktyczne przeplatane są teorią. Do zobaczenia w skałach!

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas email: climb2change.pl@gmail.com


Sprawdź pozostałe pomocne artykuły:

Jak wybrać buty do wspinania? KLIK

Jaki sprzęt do wspinania kupić na początek? KLIK

Jakie akcesoria do wspinania kupić? KLIK

Gdzie odbywają się kursy wspinaczki i szkolenia wysokogórskie- Q&A – KLIK

A jeśli nie wiesz, jaki kurs będzie dla Ciebie dobry, przeczytaj TEN ARTYKUŁ.